Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 6 trang 15 Hình học 11: Tìm một số hình...

Câu hỏi 6 trang 15 Hình học 11: Tìm một số hình tứ giác có tâm đối xứng....

Câu hỏi 6 trang 15 SGK Hình học 11. Lời giải chi tiết Bài 4. Phép đối xứng tâm

Quảng cáo

Tìm một số hình tứ giác có tâm đối xứng.

Các tứ giác có tâm đối xứng là: hình vuông, hình bình hành, hình thang cân.

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11