Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 1 trang 9 SGK Hình lớp 11:  

Câu hỏi 1 trang 9 SGK Hình lớp 11:  ...

Câu hỏi 1 trang 9 SGK Hình học 11. Qua phép đối xứng trục AC. Bài 3. Phép đối xứng trục

Cho hình thoi ABCD (h.1.12). Tìm ảnh của các điểm A, B, C, D qua phép đối xứng trục AC.

 

Quảng cáo

Qua phép đối xứng trục AC

ảnh của A là A

ảnh của B là D

ảnh của C là C

ảnh của D là B

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11