Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 1 trang 98 SGK Đại số và Giải tích 11:...

Câu hỏi 1 trang 98 SGK Đại số và Giải tích 11: Hãy cho biết số hạt thóc ở các ô từ ô thứ nhất đến thứ sáu của bàn cờ....

Câu hỏi 1 trang 98 SGK Đại số và Giải tích 11. Số hạt thóc ở các ô từ ô thứ nhất đến thứ sáu: 2; 4; 8; 16; 32; 64. Bài 4. Cấp số nhân

Tục truyền rằng nhà vua Ấn Độ cho phép người phát minh ra bàn cờ Vua được lựa chọn một phần thưởng tùy theo sở thích. Người đó chỉ xin nhà vua thưởng cho số thóc bằng số thóc được đặt lên 64 ô của bàn cờ như sau: Đặt lên ô thứ nhất của bàn cờ một hạt thóc, tiếp ô thứ hai hai hạt, … cứ như vậy, số hạt thóc ở ô sau gấp đôi số hạt thóc ở ô trước cho đến ô cuối cùng.

Quảng cáo

Hãy cho biết số hạt thóc ở các ô từ ô thứ nhất đến thứ sáu của bàn cờ.

 

Số hạt thóc ở các ô từ ô thứ nhất đến thứ sáu: 2; 4; 8; 16; 32; 64

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11