Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 2 trang 149 SGK Đại số và Giải tích lớp...

Câu hỏi 2 trang 149 SGK Đại số và Giải tích lớp 11: Bài 1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm...

Câu hỏi 2 trang 149 SGK Đại số và Giải tích 11. Bài 1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Quảng cáo

Cho hàm số y = x2. Hãy tính y'(xo) bằng định nghĩa.

\(\eqalign{
& y'({x_0}) = \mathop {\lim }\limits_{x \to {x_0}} {{{x^2} – {x_0}^2} \over {x – {x_0}}} = \mathop {\lim }\limits_{x \to {x_0}} {{(x – {x_0})(x + {x_0})} \over {x – {x_0}}} \cr
& = \mathop {\lim }\limits_{x \to {x_0}} (x + {x_0}) = 2{x_0} \cr} \)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11