Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 2 trang 4 SGK Hình học 11: Ví dụ minh...

Câu hỏi 2 trang 4 SGK Hình học 11: Ví dụ minh họa: a = 4 cm...

Câu hỏi 2 trang 4 SGK Hình học 11. Bài 1. Phép biến hình

Cho trước số a dương, với mỗi điểm M trong mặt phẳng, gọi M’ là điểm sao cho MM’ = a. Quy tắc đặt tương ứng điểm M với điểm M’ nêu trên có phải là một phép biến hình không?

Quảng cáo

Quy tắc đặt tương ứng điểm M với điểm M’ nêu trên không phải là một phép biến hình vì M’ không phải là điểm duy nhất được xác định trên mặt phẳng

Ví dụ minh họa: a = 4 cm

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11