Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 2 trang 4 SGK Hình học 11: Ví dụ minh...

Câu hỏi 2 trang 4 SGK Hình học 11: Ví dụ minh họa: a = 4 cm...

Chia sẻ
Câu hỏi 2 trang 4 SGK Hình học 11. Bài 1. Phép biến hình

Cho trước số a dương, với mỗi điểm M trong mặt phẳng, gọi M’ là điểm sao cho MM’ = a. Quy tắc đặt tương ứng điểm M với điểm M’ nêu trên có phải là một phép biến hình không?

Quy tắc đặt tương ứng điểm M với điểm M’ nêu trên không phải là một phép biến hình vì M’ không phải là điểm duy nhất được xác định trên mặt phẳng

Quảng cáo

Ví dụ minh họa: a = 4 cmMục lục môn Toán 11

Chia sẻ