Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 3 trang 173 SGK Đại số và Giải tích lớp...

Câu hỏi 3 trang 173 SGK Đại số và Giải tích lớp 11: Bài 5. Đạo hàm cấp hai...

Câu hỏi 3 trang 173 SGK Đại số và Giải tích 11. Bài 5. Đạo hàm cấp hai

Quảng cáo

Tính gia tốc tức thời của sự rơi tự do \(s = {1 \over 2}g{t^2}\)

Gia tốc chính là đạo hàm cấp hai của quãng đường.

\(s” = ({1 \over 2}g{t^2})” = (gt)’ = g = 9,8\,(m/{s^2})\)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11