Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 3 trang 25 Hình học 11: Theo ví dụ 2,...

Câu hỏi 3 trang 25 Hình học 11: Theo ví dụ 2, ta có:...

Câu hỏi 3 trang 25 SGK Hình học 11. Bài 7. Phép vị tự

Để ý rằng: điểm B nằm giữa hai điểm A và C khi và chỉ khi \(\overrightarrow {AB}  = t\overrightarrow {AC} ;\,\,0 < t < 1\)

Sử dụng ví dụ trên chứng minh rằng nếu điểm B nằm giữa hai điểm A và C thì điểm B’ nằm giữa hai điểm A’ và C’.

Quảng cáo

Theo ví dụ 2, ta có:

\(\overrightarrow {A’B’}  = t\overrightarrow {A’C’} \)

Mà 0 < t < 1 ⇒ B’ nằm giữa A’ và C’

 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11