Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 3 trang 47 Hình học 11: Bài 1. Đại cương...

Câu hỏi 3 trang 47 Hình học 11: Bài 1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng...

Câu hỏi 3 trang 47 SGK Hình học 11. M ∈ BC mà BC ∈ (ABC) nên M ∈ (ABC). Bài 1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

Cho tam giác ABC, M là điểm thuộc phần kéo dài của đoạn thẳng BC (h.2.12). Hãy cho biết M có thuộc mặt phẳng (ABC) không và đường thẳng AM có nằm trong mặt phẳng (ABC) không?

Quảng cáo

M ∈ BC mà BC ∈ (ABC) nên M ∈ (ABC)

Vì A ∈ (ABC) nên mọi điểm thuộc AM đều thuộc (ABC) hay AM ∈ (ABC)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11