Trang chủ Bài học Bài 1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

Bài 1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

Câu 21 trang 53 Sách bài tập Hình học 11 nâng cao: Một mặt phẳng (P) thay đổi luôn...
a) Chứng minh rằng đường thẳng EF luôn đi qua một điểm cố định....
Câu 16 trang 53 Toán Hình 11 Nâng cao (SBT): Cho hình chóp tứ giác S.ABCD.
a) \(\Delta \) không cắt cạnh nào của đáy ABCD....
Câu 11 trang 51 Sách bài tập Hình học 11 nâng cao: Cho bốn điểm không đồng phẳng A,...
\({{MA} \over {MB}} = {{NC} \over {NA}} = {{PD} \over {PA}} = {1 \over 2}\)...
Câu 12 trang 52 Toán Hình 11 Nâng cao (SBT): Cho hình chóp S.ABCD. Trên cạnh SC lấy một...
a) Tìm giao điểm F của đường thẳng SD với mp(ABE)....

Mới cập nhật

Thử tài bạn trang 70 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, 1. Tìm các ước của 6, của 14, của...
3. Ước và bội - Thử tài bạn trang 70 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập...
Hoạt động 11 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần...
3. Ước và bội - Hoạt động 11 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Viết...
Thử tài bạn trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, 1. Tìm các bội của 4 nhỏ hơn 30.
3. Ước và bội - Thử tài bạn trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập 1....
Hoạt động 10 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần...
3. Ước và bội - Hoạt động 10 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Viết...
Hoạt động 9 trang 69 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Xếp 60 quả trứng vào các vỉ, mỗi vỉ đựng...
3. Ước và bội - Hoạt động 9 trang 69 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Xếp...