Trang chủ Bài học Bài 1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

Bài 1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

Câu 21 trang 53 Sách bài tập Hình học 11 nâng cao: Một mặt phẳng (P) thay đổi luôn...
a) Chứng minh rằng đường thẳng EF luôn đi qua một điểm cố định....
Câu 16 trang 53 Toán Hình 11 Nâng cao (SBT): Cho hình chóp tứ giác S.ABCD.
a) \(\Delta \) không cắt cạnh nào của đáy ABCD....
Câu 11 trang 51 Sách bài tập Hình học 11 nâng cao: Cho bốn điểm không đồng phẳng A,...
\({{MA} \over {MB}} = {{NC} \over {NA}} = {{PD} \over {PA}} = {1 \over 2}\)...
Câu 12 trang 52 Toán Hình 11 Nâng cao (SBT): Cho hình chóp S.ABCD. Trên cạnh SC lấy một...
a) Tìm giao điểm F của đường thẳng SD với mp(ABE)....

Mới cập nhật

Bài C9 trang 30 SGK Vật lí 9:Đọc trị số của các điện trở cùng loại như hình 10.4a có trong bộ dụng cụ...
Bài 10. Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật - Bài C9 trang 30 SGK Vật lí 9. Giải bài C9 trang...
Bài C5 trang 5 SGK Vật lí 9: Trả lời câu hỏi nêu ra ở đầu bài học
Bài 1. Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn - Bài C5 trang 5...
Câu 3.63 trang 95 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x , y , z theo thứ tự đó lập thành một...
Ba số x , y , z theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Câu 3.63 trang 95 sách bài tập...
Câu 3.62 trang 94 SBT Toán Đại số lớp 11 Nâng cao: Ba số x , y , z , theo thứ tự đó...
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân; đồng thời, chúng lần lượt là...
Câu 3.61 trang 94 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành...
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Câu 3.61 trang 94 sách bài...