Trang chủ Bài học Bài 1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

Bài 1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

Câu hỏi 1 trang 45 Hình học 11: Bài 1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
Hãy vẽ thêm một vài hình biểu diễn của hình chóp tam giác.
Câu hỏi 2 trang 47 SGK Hình lớp 11: Bài 1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
Tại sao người thợ mộc kiểm tra độ phẳng mặt bàn bằng cách rê thước trên mặt bàn? (h.2.11).
Câu hỏi 4 trang 48 SGK Hình học 11: Bài 1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
Trong mặt phẳng (P), cho hình bình hành ABCD. Lấy điểm S nằm ngoài mặt phẳng (P). Hãy chỉ ra một điểm chung của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) khác điểm S (h.2.15).
Câu hỏi 5 trang 48 Hình lớp 11:  
Hình 2.16 đúng hay sai? Tại sao?
Câu hỏi 6 trang 52 SGK Hình học 11: Kể tên các mặt bên, cạnh bên, cạnh đáy của hình chóp ở hình 2.24.
Kể tên các mặt bên, cạnh bên, cạnh đáy của hình chóp ở hình 2.24.
Câu hỏi 3 trang 47 Hình học 11: Bài 1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
Cho tam giác ABC, M là điểm thuộc phần kéo dài của đoạn thẳng BC (h.2.12). Hãy cho biết M có thuộc mặt phẳng (ABC) không và đường thẳng AM có nằm trong mặt phẳng (ABC) không?

Quảng cáo

Mới cập nhật

Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài – Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài - Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những cuốn...
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013. Xác định thao tác lập luận...
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung....
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn – Phạm Lữ Ân:...
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn - Phạm Lữ Ân: Bạn...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...