Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 4 trang 111 SGK Hình học 11: Hình hộp là...

Câu hỏi 4 trang 111 SGK Hình học 11: Hình hộp là hình lăng trụ đứng...

Câu hỏi 4 trang 111 SGK Hình học 11. Từ đó ta thấy, Bài 4. Hai mặt phẳng vuông góc

Cho biết mệnh đề nào sau đây là đúng ?

a) Hình hộp là hình lăng trụ đứng

b) Hình hộp chữ nhật là hình lăng trụ đứng

c) Hình lăng trụ là hình hộp

d) Có hình lăng trụ không phải là hình hộp

Quảng cáo

Sử dụng định nghĩa hình hộp để nhận xét.

Hình hộp là hình lăng trụ tứ giác có đáy là hình bình hành.

Hình hộp là hình lăng trụ tứ giác có đáy là hình bình hành.

Từ đó ta thấy,

a sai vì cách cạnh bên của hình hộp chưa chắc vuông góc với đáy.

b đúng

c sai vì nếu đáy của lăng trụ nếu không phải là hình bình hành thì sẽ không phải hình hộp.

d đúng vì các hình lăng trụ tam giác, tứ giác thường,… đều không là hình hộp.

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11