Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 4 trang 26 SGK Hình học 11: Bài 7. Phép...

Câu hỏi 4 trang 26 SGK Hình học 11: Bài 7. Phép vị tự...

Câu hỏi 4 trang 26 SGK Hình học 11. Cho tam giác ABC có A’, B’, C’ theo thứ tự là trung điểm của các cạnh BC, CA, AB. Tìm một phép vị tự biến. Bài 7. Phép vị tự

Cho tam giác ABC có A’, B’, C’ theo thứ tự là trung điểm của các cạnh BC, CA, AB. Tìm một phép vị tự biến tam giác ABC thành tam giác A’B’C’ (h.1.56).

Quảng cáo

Theo đề bài ta có: AA’, BB’, CC’ là các đường trung tuyến của ΔABC ⇒ G là trọng tâm

 

\( \Rightarrow \left\{ \matrix{
\overrightarrow {GA’} = – {1 \over 2}\overrightarrow {GA’} \hfill \cr
\overrightarrow {GB’} = – {1 \over 2}\overrightarrow {GB} \hfill \cr
\overrightarrow {GC’} = – {1 \over 2}\overrightarrow {GC} \hfill \cr} \right.\)

Vậy phép vị tự tâm G, tỉ số k = \(- {1 \over 2}\) biến tam giác ABC thành tam giác A’B’C’

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11