Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 4 trang 48 SGK Hình học 11: Bài 1. Đại...

Câu hỏi 4 trang 48 SGK Hình học 11: Bài 1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng...

Câu hỏi 4 trang 48 SGK Hình học 11. Trong mặt phẳng (P), cho hình bình hành ABCD. Lấy điểm S nằm ngoài mặt phẳng (P). Hãy chỉ ra một điểm chung của hai mặt. Bài 1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

Trong mặt phẳng (P), cho hình bình hành ABCD. Lấy điểm S nằm ngoài mặt phẳng (P). Hãy chỉ ra một điểm chung của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) khác điểm S (h.2.15).

Quảng cáo

Một điểm chung của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) khác điểm S là điểm I

I ∈ AC ∈ (SAC)

I ∈ BD ∈ (SBD)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11