Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 4 trang 87 Hình học 11: Bài 1. Vectơ trong...

Câu hỏi 4 trang 87 Hình học 11: Bài 1. Vectơ trong không gian...

Câu hỏi 4 trang 87 SGK Hình học 11. Bài 1. Vectơ trong không gian

Trong không gian cho hai vecto \(\overrightarrow a ;\,\overrightarrow b \) đều khác vecto – không.

Hãy xác định các vecto  \(\overrightarrow m  = 2\overrightarrow a ;\,\overrightarrow n  =  – 3\overrightarrow b ;\,\overrightarrow p  = \overrightarrow m  + \overrightarrow n \)

Quảng cáo

– Vẽ các véc tơ \(\overrightarrow a ;\,\overrightarrow b \) bất kì.

– Chọn một điểm làm gốc, lần lượt dựng hai véc tơ \(\overrightarrow m ;\,\overrightarrow n \).

– Sử dụng quy tắc hình bình hành dựng véc tơ \(\overrightarrow p \).

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11