Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 4 trang 87 Đại số và Giải tích 11: Bài...

Câu hỏi 4 trang 87 Đại số và Giải tích 11: Bài 2. Dãy số...

Câu hỏi 4 trang 87 SGK Đại số và Giải tích 11. Bài 2. Dãy số

Quảng cáo

Viết mười số hạng đầu của dãy Phi-bô-na-xi.

Dãy Phi-bô-na-xi có hai số hạng đầu bằng 1, số hạng sau bằng tổng hai số ngay trước nó.

Mười số hạng đầu của dãy Phi-bô-na-xi: 1; 1; 2; 3; 5; 8; 13; 21; 34; 55.

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11