Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 5 trang 111 Hình lớp 11: Sáu mặt của hình...

Câu hỏi 5 trang 111 Hình lớp 11: Sáu mặt của hình hộp chữ nhật có phải là những hình chữ nhật không ?...

Câu hỏi 5 trang 111 SGK Hình học 11. Bài 4. Hai mặt phẳng vuông góc

Quảng cáo

Sáu mặt của hình hộp chữ nhật có phải là những hình chữ nhật không ?

Sáu mặt của hình hộp chữ nhật là những hình chữ nhật.

 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11