Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 5 trang 48 Hình lớp 11:  

Câu hỏi 5 trang 48 Hình lớp 11:  ...

Câu hỏi 5 trang 48 SGK Hình học 11. Sai Vì theo tính chất 2, có một và chỉ một mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng. Bài 1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

Hình 2.16 đúng hay sai? Tại sao?

Quảng cáo

 

Sai Vì theo tính chất 2, có một và chỉ một mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng

Theo hình vẽ lại có: ba điểm không thẳng hàng M, L, K vừa thuộc (ABC), vừa thuộc (P) ⇒ vô lý

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11