Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 6 trang 11 Hình học 11: Trong những chữ cái...

Câu hỏi 6 trang 11 Hình học 11: Trong những chữ cái dưới đây, chữ nào là hình có trục đối xứng?...

Câu hỏi 6 trang 11 SGK Hình học 11. Bài 3. Phép đối xứng trục

a) Trong những chữ cái dưới đây, chữ nào là hình có trục đối xứng?

Quảng cáo

b) Tìm một số hình tứ giác có trục đối xứng.

a) Các chữ cái có trục đối xứng là: H; A; O; N

b) 1 số hình tứ giác có trục đối xứng là: hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11