Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 6 trang 52 SGK Hình học 11: Kể tên các...

Câu hỏi 6 trang 52 SGK Hình học 11: Kể tên các mặt bên, cạnh bên, cạnh đáy của hình chóp ở hình 2.24....

Câu hỏi 6 trang 52 SGK Hình học 11. Các cạnh bên: SA, SB, SC. Bài 1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

Kể tên các mặt bên, cạnh bên, cạnh đáy của hình chóp ở hình 2.24.

 

Quảng cáo

– Hình chóp tam giác:

Các mặt bên: (SAB), (SBC), (SAC)

Các cạnh bên: SA, SB, SC

Các cạnh đáy: AB, AC, BC

– Hình chóp tứ giác:

Các mặt bên: (SAB), (SBC), (SCD), (SAD)

Các cạnh bên: SA, SB, SC, SD

Các cạnh đáy: AB, BC, CD, DA

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11