Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 1.27 trang 7 SBT Hóa Nâng cao lớp 12: Số miligam...

Bài 1.27 trang 7 SBT Hóa Nâng cao lớp 12: Số miligam KOH dùng để xà phòng hoá hết lượng triglixerit và trung hoà hết lượng axit béo tự...

Bài 1.27 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Số miligam KOH dùng để xà phòng hoá hết lượng triglixerit và trung hoà hết lượng axit béo tự do có trong 1 g chất béo. Bài 3. Chất giặt rửa

Số miligam KOH dùng để xà phòng hoá hết lượng triglixerit và trung hoà hết lượng axit béo tự do có trong 1 g chất béo được gọi là chỉ số xà phòng hoá của chất béo. Một loại chất béo chứa 2,84% axit stearic còn lại là tristearin. Tính chỉ số xà phòng hoá của mẫu chất béo trên.

Đáp án

Axit stearic có công thức \({C_{17}}{H_{35}}COOH\); M = 284 g/mol.

Quảng cáo

Trong 1 g chất béo có:

\({m_{axit{\rm{ }}stearic}}\) = 0,0284 g ; \({n_{axit}}\) = 0,0001 mol.

\({m_{tristearin}}\)= 0,9716 g ; n = 0,00109 mol.

nKOH phản ứng =0,0001+3.0,00109 = 0.00337 (mol)

mKOH = 0,18872 g = 188,72 mg.

Chỉ số xà phòng hoá của mẫu chất béo là 188,72.

Quảng cáo