Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 2.3 trang 10 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao:...

Bài 2.3 trang 10 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Cho 10 kg glucozơ chứa 10% tạp chất lên men thành ancol etylic...

Bài 2.3 trang 10 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. A. 4,65 kg.                                 B. 4,37 kg.                 . Bài 5. Glucozơ

Cho 10 kg glucozơ chứa 10% tạp chất lên men thành ancol etylic. Trong quá trình chế biến, ancol bị hao hụt 5%. Khối lượng ancol etylic thu được là

Quảng cáo

A. 4,65 kg.                                 B. 4,37 kg.

C. 6,84 kg.                                 D. 5,56 kg.

Đáp án. B

Quảng cáo