Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 2.30 trang 14 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao:...

Bài 2.30 trang 14 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Cho một lượng tinh bột lên men để sản xuất ancol etylic...

Chia sẻ
Bài 2.30 trang 14 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. A. 940 g.                                B. 949,2 g.                 . Bài 7. Tinh bột

Cho một lượng tinh bột lên men để sản xuất ancol etylic, toàn bộ lượng \(C{O_2}\) sinh ra cho qua dung dịch \(Ca{(OH)_2}\) dư, thu được 750 g kết tủa. Biết hiệu suất mỗi giai đoạn lên men là 80%. Khối lượng tinh bột phải dùng là

A. 940 g.                                B. 949,2 g.

C. 950,5 g.                             D. 1000 g.

Quảng cáo

Đáp án. BChia sẻ