Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 2.30 trang 14 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao:...

Bài 2.30 trang 14 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Cho một lượng tinh bột lên men để sản xuất ancol etylic...

Bài 2.30 trang 14 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. A. 940 g.                                B. 949,2 g.                 . Bài 7. Tinh bột

Cho một lượng tinh bột lên men để sản xuất ancol etylic, toàn bộ lượng \(C{O_2}\) sinh ra cho qua dung dịch \(Ca{(OH)_2}\) dư, thu được 750 g kết tủa. Biết hiệu suất mỗi giai đoạn lên men là 80%. Khối lượng tinh bột phải dùng là

Quảng cáo

A. 940 g.                                B. 949,2 g.

C. 950,5 g.                             D. 1000 g.

Đáp án. B

Quảng cáo