Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 7.12 trang 61 SBT Hóa 12 Nâng cao: Số mol của...

Bài 7.12 trang 61 SBT Hóa 12 Nâng cao: Số mol của X là...

Số mol của X là. Bài 7.12 trang 61 Sách bài tập (SBT) Hóa 12 Nâng cao. Bài 39. Một số hợp chất của crom

Đổ dung dịch chứa 2 mol KI vào dung dịch \({K_2}C{r_2}{O_7}\) trong axit \({H_2}S{O_4}\) đặc, dư thu được đơn chất X. Số mol của X là

Quảng cáo

A. 1 mol.                                         B. 2 mol.

C. 3 mol                                          D. 4 mol.

Đáp án A

Quảng cáo