Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 7.53 trang 61 SBT Hóa 12 Nâng cao: Viết phương trình...

Bài 7.53 trang 61 SBT Hóa 12 Nâng cao: Viết phương trình hóa học để giải thích hiện tượng...

Viết phương trình hóa học để giải thích hiện tượng đó.. Bài 7.53 trang 61 Sách bài tập (SBT) Hóa 12 Nâng cao. Bài 44. Sơ lược về một số kim loại khác

Hợp chất \(Pb{\left( {OH} \right)_2}\) màu trắng để lâu ngày trong không khí thường bị hoá đen, nếu cho tác dụng với \({H_2}O_2\), thì lại trở về màu trắng. Viết phương trình hoá học để giải thích hiện tượng đó.

Đáp án

Quảng cáo

\(Pb{\left( {OH} \right)_2}\) tác dụng với \({H_2}S\) có trong không khí tạo PbS màu đen:

\(Pb{\left( {OH} \right)_2} + {H_2}S \to PbS \downarrow  + 2{H_2}O\)

Khi cho tác dụng với dung dịch \({H_2}{O_2}\) sẽ có phản ứng:

\(PbS + 4{H_2}{O_2} \to PbS{O_4} \downarrow  + 4{H_2}O\)

                                 (trắng)

Quảng cáo