Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Câu 5.10 trang 35 SBT Hóa 12 Nâng cao: Trong pin điện...

Câu 5.10 trang 35 SBT Hóa 12 Nâng cao: Trong pin điện hoá Zn- Cu, phản ứng nào xảy ra ở điện...

Trong pin điện hoá Zn- Cu, phản ứng nào xảy ra ở điện cực âm?. Câu 5.10 trang 35 Sách bài tập (SBT) Hoá Nâng cao – Bài 20. Dãy điện hóa của kim loại

Trong pin điện hoá Zn- Cu, phản ứng nào xảy ra ở điện cực âm?

A. \(Cu \to C{u^{2 + }} + 2e\).                  B. \(C{u^{2 + }} + 2e \to Cu\).

Quảng cáo

C. \(Z{n^{2 + }} + 2e \to Zn\).                  D. \(Zn \to Z{n^{2 + }} + 2e\).

Đáp án

Chọn D. Cực âm của pin điện hoá có tên là anot, đó là điện cực Zn, Zn bi oxi hoá thành ion \(Z{n^ {2+ }}\)

\(Zn \to Z{n^{2 + }} + 2e\)

Quảng cáo