Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Câu 6.21 trang 51 Sách bài tập Hóa 12 NC Trong mỗi...

Câu 6.21 trang 51 Sách bài tập Hóa 12 NC Trong mỗi trường hợp sau, hãy dẫn ra một phản ứng hóa học mà...

Trong mỗi trường hợp sau, hãy dẫn ra một phản ứng hóa học mà trong đó. Câu 6.21 trang 51 Sách bài tập (SBT) Hóa Nâng cao – Bài 30. Kim loại kiềm thổ

Trong mỗi trường hợp sau, hãy dẫn ra một phản ứng hoá học mà trong đó

a) Nguyên tử canxi bị oxi hoá.

b) Ion canxi bị khử.

Quảng cáo

c) Ion canxi không bị oxi hoá, không bị khử.

Đáp án

a) Phản ứng của Ca với phi kim, nước hoặc axit.

b) Phản ứng hoá học của sư điện phân \(CaC{l_2}\) nóng chảy.

e) Phản ứng trao đổi: phản ứng xảy ra khi cho dung dịch \(Ca{\left( {OH} \right)_2}\) tác dụng với axit, muối,….

Quảng cáo