Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Câu 6.28 trang 52 SBT Hóa lớp 12 Nâng cao: Dung dịch...

Câu 6.28 trang 52 SBT Hóa lớp 12 Nâng cao: Dung dịch A chứa 5 ion...

Câu 6.28 trang 52 Sách bài tập (SBT) Hóa Nâng cao – Bài 31. Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ

Dung dịch A chứa 5 ion: \(M{g^{2 + }},B{a^{2 + }},C{a^{2 + }},C{l^ – }\) (0,1 mol), \(NO_3^ – \); (0,2 mol). Thêm dần V ml dung dịch \({K_2}C{O_3}\) 1M vào dung dịch A cho đến khi lượng kết tủa thu được lớn nhất. Giá trị của V là

Quảng cáo

A. 150.                                                           B. 300.

C. 200.                                                           D. 250.

Đáp án A

Quảng cáo