Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Câu 6.52 trang 57 SBT Hóa lớp 12 Nâng cao: Trộn 100...

Câu 6.52 trang 57 SBT Hóa lớp 12 Nâng cao: Trộn 100 ml dung dịch AlCl3 1M với 200 ml dung dịch NaOH2, 25M...

Câu 6.52 trang 57 Sách bài tập (SBT) Hóa Nâng cao – Bài 34. Một số hợp chất quan trọng của nhôm

Trộn 100 ml dung dịch \(AlC{l_3}\) 1M với 200 ml dung dịch NaOH 2,25M được dung dịch X. Để kết tủa hoàn toàn ion \(A{l^{3 + }}\) trong dung dịch X dưới dạng hidroxit cần dùng một thể tích khí \(C{O_2}\) (đktc) là

Quảng cáo

A. 2,24 lít.                                      B. 3,36 lít.

C. 1,12 lít.                                      D. 6,72 lít

Đáp án A

Quảng cáo