Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Câu 6.60 trang 59 Sách bài tập Hóa 12 NC Thể tích...

Câu 6.60 trang 59 Sách bài tập Hóa 12 NC Thể tích các khí trong hỗn hợp lần lượt là...

Thể tích các khí trong hỗn hợp lần lượt là. Câu 6.60 trang 59 Sách bài tập (SBT) Hóa Nâng cao – Bài 35. Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm

Trộn đều 0,54 g bột Al với bột \(F{e_2}{O_3}\) và CuO rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm thu được hỗn hợp X. Cho X tác dụng hết với dung dịch \(HN{O_3}\) được hỗn hợp khí NO và \(N{O_2}\) có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 3. Thể tích khí NO và \(N{O_2}\) (đktc) trong hỗn hợp lần lượt là

Quảng cáo

A. 0,224 lít và 0,672 lít.                  B. 2,24 lít và 6,72 lít.

C. 0,672 lít và 0,224 lít.                  D. 6,72 lít và 2,24 lít.

Đáp án A

Quảng cáo