Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Câu 6.61 trang 59 SBT Hóa lớp 12 Nâng cao: Cho dung...

Câu 6.61 trang 59 SBT Hóa lớp 12 Nâng cao: Cho dung dịch NH3 vào 20 ml dung dịch Al2 (SO4)3...

 Câu 6.61 trang 59 Sách bài tập (SBT) Hóa Nâng cao – Bài 35. Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm

Cho dung dịch \(N{H_3}\) vào 20 ml dung dịch \(A{l_2}{\left( {S{O_4}} \right)_3}\) đến dư, kết tủa thu được đem hoà tan bằng dung dịch NaOH dư được dung dich A. Sục khí \(C{O_2}\) dư vào dung dịch A, kết tủa thu được đem nung nóng đến khối lượng không đổi được 2,04 g chất rắn. Nồng độ mol của dung dịch \(A{l_2}{\left( {S{O_4}} \right)_3}\) ban đầu là

Quảng cáo

A. 0,4M.                                         B. 0,6M.

C. 0,8M.                                         D. 1M.

Đáp án D

Quảng cáo