Trang chủ Lớp 12 SBT Toán 12 Nâng cao Câu 3.40 trang 147 SBT Giải Tích lớp 12 nâng cao: Đặt

Câu 3.40 trang 147 SBT Giải Tích lớp 12 nâng cao: Đặt...

Đặt. Câu 3.40 trang 147 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao – Bài 4. Một số phương pháp tính tích phân

Đặt \({I_n} = \int\limits_0^{{\pi  \over 2}} {{\rm{co}}{{\rm{s}}^n}xdx} \). Chứng minh rằng \({I_n} = {{n – 1} \over n}{I_{n – 2}}\). Từ đó hãy tính \({I_5}\)

 Giải

Quảng cáo

 Sử dụng phương pháp tích phân từng phần với \(u = c{\rm{o}}{{\rm{s}}^{n – 1}}x,v’ = c{\rm{os}}x\) suy ra

         \({I_n} = \left( {n – 1} \right)\int\limits_0^{{\pi  \over 2}} {{\rm{co}}{{\rm{s}}^{n – 2}}x.{{\sin }^2}xdx} \)

Thay \({\sin ^2}x = 1 – c{\rm{o}}{{\rm{s}}^2}x\), ta có điều cần chứng minh.

Suy ra \({I_5} = {4 \over 5}{I_3} = {4 \over 5}.{2 \over 3}{I_1} = {8 \over {15}}\)

Quảng cáo