SBT Toán 12 Nâng cao

Trang chủ Lớp 12 SBT Toán 12 Nâng cao
Câu 23 trang 211 SBT Giải Tích lớp 12 nâng cao: Cho số phức
Cho số phức \({\rm{w}} = \bar z{{1 – 3i} \over {1 + 2i}},\) trong đó \(z = \cos \varphi  + i\sin \varphi ,\left( {\varphi  \in R} \right)\)
Câu 22 trang 211 Sách BT Giải Tích 12 nâng cao: Tìm số phức z sao cho
Tìm số phức z sao cho \(\left| {{{z + 3i} \over {z + i}}} \right| = 1\) và \(z + 1\) có một acgumen bằng \( – {\pi  \over 6}\)
Câu 21 trang 211 SBT Giải Tích lớp 12 nâng cao: Giải hệ phương trình hai ẩn phức z. w sau
            \(\left\{ \matrix{z + {\rm{w}} = 3\left( {1 + i} \right) \hfill \cr{z^3} + {{\rm{w}}^3} = 0\left( { – 1 + i} \right) \hfill \cr}  \right.\)
Câu 15 trang 211 Sách BT Giải Tích 12 nâng cao: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số
Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số \(y = {2^x},y = 3 – x\) , trục hoành và trục tung.
Câu 11 trang 211 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao: Giải các hệ phương trình sau:
a) \(\left\{ \matrix{5{\log _2}x – {\log _4}{y^2} = 8 \hfill \cr5{\log _2}{x^2} – {\log _4}y = 19 \hfill \cr}  \right.\) 

Quảng cáo
Câu 6 trang 210 Sách BT Giải Tích 12 nâng cao: So sánh
So sánh : \({\log _2}3\) và \(\root 3 \of 7 \)
Câu 7 trang 210 SBT Giải Tích lớp 12 nâng cao: Cho ba số
Cho ba số \(\ln a,\ln b,\ln c\) (a, b, c dương và khác 1) lập thành một cấp số nhân. Chứng minh rằng ba số \({\log _a}x,{\log _b}x,{\log _c}x\) (a, b, c dươn

Mới cập nhật

Đọc hiểu Đề số 81: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Mình về thành thị xa xôi Nhà cao,...
Đọc hiểu Đề số 81: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Mình về thành thị xa xôi Nhà cao, còn...
Đọc hiểu Đề số 80: Đọc đoạn văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: Trang Tử nói Gà rừng đi mười bước...
Đọc hiểu Đề số 80: Đọc đoạn văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: Trang Tử nói Gà rừng đi mười bước...
Đọc hiểu Đề số 79: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Về mặt đạo lí, xem những người nhân văn...
Đọc hiểu Đề số 79: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Về mặt đạo lí, xem những người nhân văn...
Đọc hiểu Đề số 78: Đọc đoạn trích sau đây và thực hiện các yêu cầu: Ai đi vô nơi đây Xin dừng...
Đọc hiểu Đề số 78: Đọc đoạn trích sau đây và thực hiện các yêu cầu: Ai đi vô nơi đây Xin dừng chân...
Đọc hiểu Đề số 77: Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi: Mưu cầu cái ăn, cái mặc , chỗ...
Đọc hiểu Đề số 77: Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi: Mưu cầu cái ăn, cái mặc , chỗ ở...
Đọc hiểu Đề số 74: Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu từ 1 đến 4: Một khi đã phân biệt...
Đọc hiểu Đề số 74: Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu từ 1 đến 4: Một khi đã phân biệt...