SBT Toán 12 Nâng cao

Trang chủ Lớp 12 SBT Toán 12 Nâng cao
Câu 21 trang 211 SBT Giải Tích lớp 12 nâng cao: Giải hệ phương trình hai ẩn phức z....
            \(\left\{ \matrix{z + {\rm{w}} = 3\left( {1 + i} \right) \hfill \cr{z^3} + {{\rm{w}}^3} = 0\left( { – 1 + i} \right) \hfill \cr}  \right.\)...
Câu 18 trang 211 SBT Toán 12 Nâng Cao – Giải Tích: Tìm các số phức z, w thỏa...
                \(\left\{ \matrix{\left| z \right| = \left| {\rm{w}} \right| = 1 \hfill \cr z + {\rm{w}} = li \hfill \cr}  \right.\)...
Câu 11 trang 211 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao: Giải các hệ phương trình sau:
a) \(\left\{ \matrix{5{\log _2}x – {\log _4}{y^2} = 8 \hfill \cr5{\log _2}{x^2} – {\log _4}y = 19 \hfill \cr}  \right.\) ...
Câu 3 trang 209 SBT Giải Tích lớp 12 nâng cao: Cho hàm số
a) Chứng minh rằng \(f\left( x \right) =  – x + f\left( { – x} \right)\) với mọi  \(x \in R\) ...
Câu 1 trang 209 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao: Cho hàm số:
            \(f\left( x \right) = 1 + x + {{{x^2}} \over 2} – {e^x}\) ...

Mới cập nhật

Bài C9 trang 30 SGK Vật lí 9:Đọc trị số của các điện trở cùng loại như hình 10.4a có trong bộ dụng cụ...
Bài 10. Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật - Bài C9 trang 30 SGK Vật lí 9. Giải bài C9 trang...
Bài C5 trang 5 SGK Vật lí 9: Trả lời câu hỏi nêu ra ở đầu bài học
Bài 1. Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn - Bài C5 trang 5...
Câu 3.63 trang 95 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x , y , z theo thứ tự đó lập thành một...
Ba số x , y , z theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Câu 3.63 trang 95 sách bài tập...
Câu 3.62 trang 94 SBT Toán Đại số lớp 11 Nâng cao: Ba số x , y , z , theo thứ tự đó...
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân; đồng thời, chúng lần lượt là...
Câu 3.61 trang 94 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành...
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Câu 3.61 trang 94 sách bài...