Trang chủ Lớp 12 SBT Toán lớp 12 Bài 1.1 trang 11 sách bài tập – Hình học 12: Cho...

Bài 1.1 trang 11 sách bài tập – Hình học 12: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ . Chứng minh rằng hai tứ diện A’ABD và...

Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ . Chứng minh rằng hai tứ diện A’ABD và CC’D’B’ bằng nhau.. Bài 1.1 trang 11 sách bài tập (SBT) – Hình học 12 – Bài 1. Khái niệm về khối đa diện

Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ . Chứng minh rằng hai tứ diện A’ABD và CC’D’B’ bằng nhau.

Hướng dẫn làm bài:

Xét 2 tứ diện A’ABD và CC’D’B’

Quảng cáo

Dùng phép đối xứng qua tâm O của hình hộp

Ta có:

A’ đối xứng C qua O

A đối xứng C’ qua O

B đối xứng D’ qua O

D đối xứng B’ qua O

Suy ra tứ diện A’ABD bằng tứ diện CC’D’B’.