Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 1 trang 4 SGK Hình học 12: Nhắc lại định...

Câu hỏi 1 trang 4 SGK Hình học 12: Nhắc lại định nghĩa hình lăng trụ và hình chóp...

Câu hỏi 1 trang 4 SGK Hình học 12. Bài 1. Khái niệm về khối đa diện

Quảng cáo

Nhắc lại định nghĩa hình lăng trụ và hình chóp

– Hình lăng trụ là hình gồm có hai đáy là hai đa giác bằng nhau và nằm trên hai mặt phẳng song song, các mặt bên là hình bình hành, các cạnh bên song song hoặc bằng nhau

– Hình chóp là một hình không gian gồm có một đa giác gọi là mặt đáy, các tam giác chung đỉnh gọi là mặt bên, đỉnh chung của các mặt bên đó gọi là đỉnh của hình chóp.

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 12