Trang chủ Lớp 12 SBT Toán 12 Nâng cao Bài 4 trang 5 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng...

Bài 4 trang 5 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao: Có hay không các khối đa diện với các mặt là tam giác đều...

Có hay không các khối đa diện với các mặt là tam giác đều . Bài 4 trang 5 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao – Bài 1. Khái niệm về khối đa diện

Có hay không các khối đa diện với các mặt là tam giác đều và số mặt là số chẵn tùy ý lớn hơn 2 ?

Quảng cáo

Khối tứ diện đều có 4 mặt là tam giác đều. Ghép hai khối tứ diện đều bằng nhau ( một mặt của tứ diện này ghép vào một mặt của tứ diện kia ), ta có được khối tứ diện H6 có 6 mặt là tam giác đều. Ghép thêm vào H6 một khối tứ diện đều nữa, ta được khối đa diện H8 có 8 mặt là các tam giác đều (h.3).

Bằng cách như vậy, ta được khối đa diện có 2n mặt là những tam giác đều.

Quảng cáo