SBT Toán lớp 12

Trang chủ Lớp 12 SBT Toán lớp 12
Giải sách bài tập toán 12 - SBT Toán Giải Tích, Hình học lớp 12 trên Baitapsgk.com

Sách Toán Giải tích 12 

Chương 1: Ứng dụng đạo hàm về khảo sát hàm số Chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ và hàm số Logarit Chương 3: Nguyên hàm- tích phân và ứng dụng Chương 4: Số phức
Bài tập trắc nghiệm trang 187, 188 SBT Giải tích 12: Tìm khẳng định sai trong các khẳng định
1. Hàm số nào dưới đây không là nguyên hàm của hàm số  \(f\left( x \right) = {{x\left( {2 + x} \right)} \over {{{\left( {x + 1} \right)}^2}}}?\)
Bài tập trắc nghiệm trang 134, 135 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12: Đạo hàm của hàm số y = x(lnx – 1)
1. Nếu \({a^{{{\sqrt 3 } \over 3}}} > {a^{{{\sqrt 2 } \over 2}}}\) và \({\log _b}{3 \over 4} < {\log _b}{4 \over 5}\) thì:

Quảng cáo
Bài 3.68 trang 134 sách bài tập – Hình học 12: Trong không gian Oxyz, cho bốn điểm A(6; -2; 3), B(0; 1; 6),...
Tâm I(x, y, z) của (S) có tọa độ là nghiệm của hệ phương trình
Bài 3.69 trang 134 sách bài tập (SBT) – Hình học 12: Trong không gian Oxyz, cho bốn điểm A(1; 0; 0), B(0; 1;...
Trong không gian Oxyz, cho bốn điểm   A(1; 0; 0),  B(0; 1; 0), C(0; 0; 1) và D(1; 1; 0).
Bài 3.70 trang 134 sách bài tập – Hình học 12: Cho hai đường thẳng
Cho hai đường thẳng   \({\Delta _1}:{x \over 2} = {{y + 2} \over 3} = {z \over 4}\)  và \({\Delta _2}:\left\{ {\matrix{{x = 1 + t} \cr {y = 2 + t} \cr {z = 1 + 2t} \cr} } \right.\
Bài 3.63 trang 133 sách bài tập – Hình học 12: Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A, B, C
Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A(1; 0; 0), B(1; 1; 1), \(C({1 \over 3};{1 \over 3};{1 \over 3})\)

Luyện tập

Câu 1 trang 182 SGK Vật lý 12 Nâng cao, Trong thí nghiệm tương tự phương án 2 thì có xảy ra khả năng
Bài 34. Thực hành: Khảo sát đoạn mạch điện xoay chiều có R L C mắc nối tiếp - Câu 1 trang 182 SGK...
Bài 1 trang 26 Sách bài tập Sinh 12: Ở một loài đậu, tính trạng hạt nâu (B) là trội hoàn toàn so với...
Bài 1 trang 26 Sách bài tập (SBT) Sinh 12: Ở một loài đậu, tính trạng hạt nâu (B) là trội hoàn toàn so...
Hình tượng người lính trong đoạn thơ thứ ba của bài Tây Tiến, Quang Dũng đã dựng bức tượng đài về người lính vô...
Tây Tiến - Quang Dũng - Hình tượng người lính trong đoạn thơ thứ ba của bài Tây Tiến. Quang Dũng đã dựng bức...
Câu 5.69 trang 47 Sách bài tập Hóa 12 NC Có những pin điện hóa được tạo thành từ các cặp oxi hóa
Có những pin điện hóa được tạo thành từ các cặp oxi hóa - khử sau:. Câu 5.69 trang 47 Sách bài tập (SBT)...
Bài 7.13 trang 61 SBT Hóa 12 Nâng cao: Hãy viết phương trình hóa học của phản
Hãy viết phương trình hóa học của phản ứng.. Bài 7.13 trang 61 Sách bài tập (SBT) Hóa 12 Nâng cao. Bài 39....