SBT Toán lớp 12

Trang chủ Lớp 12 SBT Toán lớp 12
Giải sách bài tập toán 12 - SBT Toán Giải Tích, Hình học lớp 12 trên Baitapsgk.com

Sách Toán Giải tích 12 

Chương 1: Ứng dụng đạo hàm về khảo sát hàm số Chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ và hàm số Logarit Chương 3: Nguyên hàm- tích phân và ứng dụng Chương 4: Số phức

Bài tập trắc nghiệm trang 187, 188 SBT Giải tích 12: 3. Tìm khẳng định sai trong các khẳng...

3. Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau. Bài tập trắc nghiệm trang 187, 188 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12 –

Bài tập trắc nghiệm trang 134, 135 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12: Đạo hàm của hàm số...

Đạo hàm của hàm số y = x(lnx – 1) là. Bài tập trắc nghiệm trang 134, 135 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

Đề 3 trang 135 SBT Hình học 12: Trong không gian Oxyz cho bốn điểm A(2; 4; -1),B(1; 4;...

Trong không gian Oxyz cho bốn điểm A(2; 4; -1),B(1; 4; -1),C(2; 4; 3), D(2; 2; -1).. Đề 3 trang 135 Sách bài tập (SBT)

Đề 1 trang 135 SBT Hình học 12: Cho bốn điểm A(1;1; 1), B(2; 2; 1), C(1; 2; 2),...

Cho bốn điểm A(1;1; 1), B(2; 2; 1), C(1; 2; 2), D(2; 1; 2). a) Chứng minh AB và CD chéo nhau.. Đề 1 trang

Đề 2 trang 135 Sách bài tập Hình học 12: Cho hình hộp chữ nhật OAIB.CEDF có tọa độ...

Cho hình hộp chữ nhật OAIB.CEDF có tọa độ các đỉnh là A(3; 0 ; 0), B(0; 4; 0), C(0; 0; 5) và O(0; 0

Bài 3.71 trang 134 sách bài tập (SBT) – Hình học 12: Trong không gian Oxyz, cho điểm D(-3;...

Trong không gian Oxyz, cho điểm D(-3; 1 ; 2) và mặt phẳng đi qua ba điểm A(1; 0; 11), B(0; 1; 10), C(1; 1;

Bài 3.68 trang 134 sách bài tập – Hình học 12: Trong không gian Oxyz, cho bốn điểm A(6;...

Trong không gian Oxyz, cho bốn điểm A(6; -2; 3), B(0; 1; 6), C(2; 0 ; -1), D(4; 1; 0). Gọi (S) là mặt cầu

Bài 3.69 trang 134 sách bài tập (SBT) – Hình học 12: Trong không gian Oxyz, cho bốn điểm...

Trong không gian Oxyz, cho bốn điểm A(1; 0; 0), B(0; 1; 0), C(0; 0; 1) và D(1; 1; 0). . Bài 3.69 trang 134

Bài 3.70 trang 134 sách bài tập – Hình học 12: Cho hai đường thẳng

Cho hai đường thẳng . Bài 3.70 trang 134 sách bài tập (SBT) – Hình học 12 – ĐỀ TOÁN TỔNG HỢP – CHƯƠNG III

Bài 3.63 trang 133 sách bài tập – Hình học 12: Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A,...

Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A, B, C. Bài 3.63 trang 133 sách bài tập (SBT) – Hình học 12 – ĐỀ TOÁN

Luyện tập

Câu 3 trang 256 SGK Vật Lý 12 Nâng cao, Tính độ co độ dài
Bài 50. Thuyết tương đối hẹp - Câu 3 trang 256 SGK Vật Lý 12 Nâng cao. Tính độ co độ dài Bài...
Từ ba cuộc chiến tranh đã nêu trong bài, em có nhận xét gì về chính sách đối ngoại của Mĩ ?
Từ ba cuộc chiến tranh đã nêu trong bài, em có nhận xét gì về chính sách đối ngoại của Mĩ ?. Từ ba...
Lý thuyết hàm số lũy thừa: Bài 2. Hàm số lũy thừa
Lý thuyết hàm số lũy thừa: Bài 2. Hàm số lũy thừa. 1. Khái niệm hàm số lũy thừa 1. Khái niệm hàm số...
Câu 3 trang 13 SGK Lý 12, Viết công thức của động năng, thế năng và cơ năng của con lắc lò xo.
Con lắc lò xo - Câu 3 trang 13 SGK Vật lí 12. Viết công thức của động năng, thế năng và cơ năng...
Vẽ sơ đồ mạng điện sản xuất quy mô nhỏ mà em biết.
Bài 30: Ôn tập - Câu 18 trang 116 SGK Công nghệ 12. Vẽ sơ đồ mạng điện sản xuất quy mô nhỏ mà...