SBT Toán lớp 12

Trang chủ Lớp 12 SBT Toán lớp 12
Giải sách bài tập toán 12 - SBT Toán Giải Tích, Hình học lớp 12 trên Baitapsgk.com

Sách Toán Giải tích 12 

Chương 1: Ứng dụng đạo hàm về khảo sát hàm số Chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ và hàm số Logarit Chương 3: Nguyên hàm- tích phân và ứng dụng Chương 4: Số phức
Bài tập trắc nghiệm trang 187, 188 SBT Giải tích 12: Tìm khẳng định sai trong các khẳng định
1. Hàm số nào dưới đây không là nguyên hàm của hàm số  \(f\left( x \right) = {{x\left( {2 + x} \right)} \over {{{\left( {x + 1} \right)}^2}}}?\)
Bài tập trắc nghiệm trang 134, 135 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12: Đạo hàm của hàm số y = x(lnx – 1)
1. Nếu \({a^{{{\sqrt 3 } \over 3}}} > {a^{{{\sqrt 2 } \over 2}}}\) và \({\log _b}{3 \over 4} < {\log _b}{4 \over 5}\) thì:

Quảng cáo
Bài 3.68 trang 134 sách bài tập – Hình học 12: Trong không gian Oxyz, cho bốn điểm A(6; -2; 3), B(0; 1; 6),...
Tâm I(x, y, z) của (S) có tọa độ là nghiệm của hệ phương trình
Bài 3.69 trang 134 sách bài tập (SBT) – Hình học 12: Trong không gian Oxyz, cho bốn điểm A(1; 0; 0), B(0; 1;...
Trong không gian Oxyz, cho bốn điểm   A(1; 0; 0),  B(0; 1; 0), C(0; 0; 1) và D(1; 1; 0).
Bài 3.70 trang 134 sách bài tập – Hình học 12: Cho hai đường thẳng
Cho hai đường thẳng   \({\Delta _1}:{x \over 2} = {{y + 2} \over 3} = {z \over 4}\)  và \({\Delta _2}:\left\{ {\matrix{{x = 1 + t} \cr {y = 2 + t} \cr {z = 1 + 2t} \cr} } \right.\
Bài 3.63 trang 133 sách bài tập – Hình học 12: Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A, B, C
Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A(1; 0; 0), B(1; 1; 1), \(C({1 \over 3};{1 \over 3};{1 \over 3})\)

Luyện tập

Câu 3.20 trang 143 Sách BT Giải Tích 12 nâng cao: Giả sử khi áp dụng công thức nguyên hàm từng phần, ta dẫn
Giả sử khi áp dụng công thức nguyên hàm từng phần, ta dẫn đến. Câu 3.20 trang 143 sách bài tập Giải tích 12...
Bài 7.60 trang 71 SBT Hóa 12 Nâng cao: Viết phương trình hóa học của các phản ứng trong dãy
Viết phương trình hóa học của các phản ứng trong dãy biến đổi sau:. Bài 7.60 trang 71 Sách bài tập (SBT) Hóa 12...
Bài 6.84 trang 67 sách bài tập (SBT) Hóa 12: Bằng những phản ứng Hóa nào có thể phân biệt được các chất trong
Bằng những phản ứng hoá học nào có thể phân biệt được các chất trong mỗi dãy sau . Bài 6.84 trang 67 sách...
Nghị luận xã hội: Vấn đề lý tưởng sống của thanh niên, MB: Ai đã từng biết đến ” thép đã tôi thế đấy...
Nghị luận xã hội lớp 12 - Nghị luận xã hội: Vấn đề lý tưởng sống của thanh niên. MB: Ai đã từng biết...
Bài 6 trang 44 sách sgk giải tích 12: Bài 5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số
Bài 6 trang 44 sách sgk giải tích 12: Bài 5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số. Chứng...