SBT Toán lớp 12

Trang chủ Lớp 12 SBT Toán lớp 12
Giải sách bài tập toán 12 - SBT Toán Giải Tích, Hình học lớp 12 trên Baitapsgk.com

Sách Toán Giải tích 12 

Chương 1: Ứng dụng đạo hàm về khảo sát hàm số Chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ và hàm số Logarit Chương 3: Nguyên hàm- tích phân và ứng dụng Chương 4: Số phức
Bài tập trắc nghiệm trang 187, 188 SBT Giải tích 12: 3. Tìm khẳng định sai trong các khẳng định
1. Hàm số nào dưới đây không là nguyên hàm của hàm số  \(f\left( x \right) = {{x\left( {2 + x} \right)} \over {{{\left( {x + 1} \right)}^2}}}?\)
Bài tập trắc nghiệm trang 134, 135 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12: Đạo hàm của hàm số y = x(lnx – 1)
1. Nếu \({a^{{{\sqrt 3 } \over 3}}} > {a^{{{\sqrt 2 } \over 2}}}\) và \({\log _b}{3 \over 4} < {\log _b}{4 \over 5}\) thì:
Quảng cáo


Bài 3.68 trang 134 sách bài tập – Hình học 12: Trong không gian Oxyz, cho bốn điểm A(6; -2; 3), B(0; 1; 6),...
Trong không gian Oxyz, cho bốn điểm  A(6; -2; 3), B(0; 1; 6), C(2; 0 ; -1), D(4; 1; 0). Gọi (S) là mặt cầu  đi qua bốn điểm A, B, C, D. Hãy viết phương trình mặt phẳng tiếp xúc vớ
Bài 3.69 trang 134 sách bài tập (SBT) – Hình học 12: Trong không gian Oxyz, cho bốn điểm A(1; 0; 0), B(0; 1;...
Trong không gian Oxyz, cho bốn điểm   A(1; 0; 0),  B(0; 1; 0), C(0; 0; 1) và D(1; 1; 0).
Bài 3.70 trang 134 sách bài tập – Hình học 12: Cho hai đường thẳng
Cho hai đường thẳng   \({\Delta _1}:{x \over 2} = {{y + 2} \over 3} = {z \over 4}\)  và \({\Delta _2}:\left\{ {\matrix{{x = 1 + t} \cr {y = 2 + t} \cr {z = 1 + 2t} \cr} } \right.\
Bài 3.63 trang 133 sách bài tập – Hình học 12: Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A, B, C
Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A(1; 0; 0), B(1; 1; 1), \(C({1 \over 3};{1 \over 3};{1 \over 3})\)

Luyện tập

Bài 1 trang 13 Tập bản đồ Địa lí 12: Dựa vào nội dung SGK Địa lí 12, Atlat Địa lí Việt Nam, hãy:
Bài 1 trang 13 Tập bản đồ Địa lí 12. Đề bài. Bài: Bài 8: Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển...
Trình bày quan niệm của bạn về câu ngạn ngữ: Không có nghề nào hèn cả, chỉ có những kẻ hèn mà thôi, Câu...
Nghị luận xã hội lớp 12 - Trình bày quan niệm của bạn về câu ngạn ngữ: Không có nghề nào hèn cả, chỉ...
Bài 3.21 trang 184 sách bài tập – Giải tích 12: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường
Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường sau. Bài 3.21 trang 184 sách bài tập (SBT) - Giải tích 12 -...
Các quy định ưu đãi về thuế có mối liên hệ gì với sự tăng trưởng kinh tế đất nước?
Bài 9. Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước - Câu 2 trang 107 SGK GDCD lớp 12. Các quy...
Bài 5.30 trang 224 sách bài tập – Giải tích 12: Tìm môđun của các số phức sau:
Tìm môđun của các số phức sau. Bài 5.30 trang 224 sách bài tập (SBT) - Giải tích 12 - BÀI TẬP ÔN TẬP...