SBT Toán lớp 12

Trang chủ Lớp 12 SBT Toán lớp 12
Giải sách bài tập toán 12 - SBT Toán Giải Tích, Hình học lớp 12 trên Baitapsgk.com

Sách Toán Giải tích 12 

Chương 1: Ứng dụng đạo hàm về khảo sát hàm số Chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ và hàm số Logarit Chương 3: Nguyên hàm- tích phân và ứng dụng Chương 4: Số phức
Bài tập trắc nghiệm trang 187, 188 SBT Giải tích 12: Tìm khẳng định sai trong các khẳng định
1. Hàm số nào dưới đây không là nguyên hàm của hàm số  \(f\left( x \right) = {{x\left( {2 + x} \right)} \over {{{\left( {x + 1} \right)}^2}}}?\)
Bài tập trắc nghiệm trang 134, 135 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12: Đạo hàm của hàm số y = x(lnx – 1)
1. Nếu \({a^{{{\sqrt 3 } \over 3}}} > {a^{{{\sqrt 2 } \over 2}}}\) và \({\log _b}{3 \over 4} < {\log _b}{4 \over 5}\) thì:
Quảng cáo


Bài 3.68 trang 134 sách bài tập – Hình học 12: Trong không gian Oxyz, cho bốn điểm A(6; -2; 3), B(0; 1; 6),...
Tâm I(x, y, z) của (S) có tọa độ là nghiệm của hệ phương trình
Bài 3.69 trang 134 sách bài tập (SBT) – Hình học 12: Trong không gian Oxyz, cho bốn điểm A(1; 0; 0), B(0; 1;...
Trong không gian Oxyz, cho bốn điểm   A(1; 0; 0),  B(0; 1; 0), C(0; 0; 1) và D(1; 1; 0).
Bài 3.70 trang 134 sách bài tập – Hình học 12: Cho hai đường thẳng
Cho hai đường thẳng   \({\Delta _1}:{x \over 2} = {{y + 2} \over 3} = {z \over 4}\)  và \({\Delta _2}:\left\{ {\matrix{{x = 1 + t} \cr {y = 2 + t} \cr {z = 1 + 2t} \cr} } \right.\
Bài 3.63 trang 133 sách bài tập – Hình học 12: Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A, B, C
Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A(1; 0; 0), B(1; 1; 1), \(C({1 \over 3};{1 \over 3};{1 \over 3})\)

Luyện tập

Bài 3 trang 266 SGK Hóa 12 nâng cao, Sau khi bón phân đạm hoặc phun thuốc trừ sâu, thuốc kích thích sinh trưởng...
Bài 57. Hóa học và vấn đề xã hội - Bài 3 trang 266 SGK hóa học 12 nâng cao. Sau khi bón phân...
Bài 8 trang 45 SGK Hình học 12 Nâng cao, Cho tứ diện ABCD với AB = CD = c, AC = BD =...
Cho tứ diện ABCD với AB = CD = c, AC = BD = b, AD = BC = a. a) Tính diện tích mặt...
Bài 3, 4, 5 trang 82 SGK Sinh 12, Bài 3. Trình bày quy trình tạo giống cây khác loài bằng phương pháp lai...
Bài 19. Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào - Bài 3, 4, 5 trang 82 SGK Sinh...
Lí giải về cảm hứng lãng mạn và tinh thần bi tráng của Tây Tiến: Cảm hứng lãng mạn và tinh thần bi tráng...
- Lí giải về cảm hứng lãng mạn và tinh thần bi tráng của Tây Tiến.. Cảm hứng lãng mạn và tinh thần...
Câu 6 trang 9 SGK Vật lý 12 Nâng cao, Rôto của một động cơ quay đều, cứ mỗi phút quay được 3 000...
Bài 1. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định - Câu 6 trang 9 SGK Vật lý 12 Nâng cao....