SBT Toán lớp 12

Trang chủ Lớp 12 SBT Toán lớp 12
Giải sách bài tập toán 12 - SBT Toán Giải Tích, Hình học lớp 12 trên Baitapsgk.com

Sách Toán Giải tích 12 

Chương 1: Ứng dụng đạo hàm về khảo sát hàm số Chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ và hàm số Logarit Chương 3: Nguyên hàm- tích phân và ứng dụng Chương 4: Số phức
Bài tập trắc nghiệm trang 187, 188 SBT Giải tích 12: Tìm khẳng định sai trong các khẳng định
1. Hàm số nào dưới đây không là nguyên hàm của hàm số  \(f\left( x \right) = {{x\left( {2 + x} \right)} \over {{{\left( {x + 1} \right)}^2}}}?\)
Bài tập trắc nghiệm trang 134, 135 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12: Đạo hàm của hàm số y = x(lnx – 1)
1. Nếu \({a^{{{\sqrt 3 } \over 3}}} > {a^{{{\sqrt 2 } \over 2}}}\) và \({\log _b}{3 \over 4} < {\log _b}{4 \over 5}\) thì:

Quảng cáo
Bài 3.68 trang 134 sách bài tập – Hình học 12: Trong không gian Oxyz, cho bốn điểm A(6; -2; 3), B(0; 1; 6),...
Tâm I(x, y, z) của (S) có tọa độ là nghiệm của hệ phương trình
Bài 3.69 trang 134 sách bài tập (SBT) – Hình học 12: Trong không gian Oxyz, cho bốn điểm A(1; 0; 0), B(0; 1;...
Trong không gian Oxyz, cho bốn điểm   A(1; 0; 0),  B(0; 1; 0), C(0; 0; 1) và D(1; 1; 0).
Bài 3.70 trang 134 sách bài tập – Hình học 12: Cho hai đường thẳng
Cho hai đường thẳng   \({\Delta _1}:{x \over 2} = {{y + 2} \over 3} = {z \over 4}\)  và \({\Delta _2}:\left\{ {\matrix{{x = 1 + t} \cr {y = 2 + t} \cr {z = 1 + 2t} \cr} } \right.\
Bài 3.63 trang 133 sách bài tập – Hình học 12: Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A, B, C
Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A(1; 0; 0), B(1; 1; 1), \(C({1 \over 3};{1 \over 3};{1 \over 3})\)

Luyện tập

Bài 2 trang 233 sách Hóa 12 nâng cao, Chỉ dùng 1 dung dịch thuốc thử là KOH có thể nhận biết được tối...
Bài 48. Nhận biết một số cation trong dung dịch - Bài 2 trang 233 sách giáo khoa hóa học 12 nâng cao. Chỉ...
Bài 1.2 trang 11 sách bài tập (SBT) – Hình học 12: Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ . Gọi E, F, G lần lượt là...
Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ . Gọi E, F, G lần lượt là trung điểm của AA’ , BB’, CC’. Chứng minh rằng các...
Câu 4 trang 287 SGK Vật Lý 12 Nâng cao, Xét phản ứng phân hạch urani
Bài 56. Phản ứng phân hạch - Câu 4 trang 287 SGK Vật Lý 12 Nâng cao. Xét phản ứng phân hạch urani Bài...
Bài 1 trang 103 sgk Hóa 12, Bài 1. Bằng phương pháp nào có thể điều chế được Ag
Luyện tập: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại - Bài 1 trang 103 sgk hoá học 12. Bài 1. Bằng...
Bài 8 trang 129 môn Hóa 12, Điện phân Al2O3 nóng chảy
Nhôm và hợp chất của nhôm - Bài 8 trang 129 sgk hóa học 12. Điện phân Al2O3 nóng chảy... ...