SBT Toán lớp 12

Trang chủ Lớp 12 SBT Toán lớp 12
Giải sách bài tập toán 12 - SBT Toán Giải Tích, Hình học lớp 12 trên Baitapsgk.com

Sách Toán Giải tích 12 

Chương 1: Ứng dụng đạo hàm về khảo sát hàm số Chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ và hàm số Logarit Chương 3: Nguyên hàm- tích phân và ứng dụng Chương 4: Số phức

Bài tập trắc nghiệm trang 187, 188 SBT Giải tích 12: 3. Tìm khẳng định sai trong các khẳng...
1. Hàm số nào dưới đây không là nguyên hàm của hàm số  \(f\left( x \right) = {{x\left( {2 + x} \right)} \over {{{\left( {x + 1} \right)}^2}}}?\)
Bài tập trắc nghiệm trang 134, 135 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12: Đạo hàm của hàm số...
1. Nếu \({a^{{{\sqrt 3 } \over 3}}} > {a^{{{\sqrt 2 } \over 2}}}\) và \({\log _b}{3 \over 4} < {\log _b}{4 \over 5}\) thì:
Bài 3.71 trang 134 sách bài tập (SBT) – Hình học 12: Trong không gian Oxyz, cho điểm D(-3;...
Trong không gian Oxyz, cho điểm D(-3; 1 ; 2) và mặt phẳng \((\alpha )\) đi qua ba điểm A(1; 0; 11), B(0; 1; 10), C(1; 1; 8).
Bài 3.68 trang 134 sách bài tập – Hình học 12: Trong không gian Oxyz, cho bốn điểm A(6;...
Trong không gian Oxyz, cho bốn điểm  A(6; -2; 3), B(0; 1; 6), C(2; 0 ; -1), D(4; 1; 0). Gọi (S) là mặt cầu  đi qua bốn điểm A, B, C, D. Hãy viết phương trình mặt phẳng tiếp xúc vớ
Bài 3.69 trang 134 sách bài tập (SBT) – Hình học 12: Trong không gian Oxyz, cho bốn điểm...
Trong không gian Oxyz, cho bốn điểm   A(1; 0; 0),  B(0; 1; 0), C(0; 0; 1) và D(1; 1; 0).
Bài 3.70 trang 134 sách bài tập – Hình học 12: Cho hai đường thẳng
Cho hai đường thẳng   \({\Delta _1}:{x \over 2} = {{y + 2} \over 3} = {z \over 4}\)  và \({\Delta _2}:\left\{ {\matrix{{x = 1 + t} \cr {y = 2 + t} \cr {z = 1 + 2t} \cr} } \right.\
Bài 3.63 trang 133 sách bài tập – Hình học 12: Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A,...
Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A(1; 0; 0), B(1; 1; 1), \(C({1 \over 3};{1 \over 3};{1 \over 3})\)

Luyện tập

Câu 4 trang 158 SGK Lý 12, Phát biểu nội dung của giả thuyết Plăng.
Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng - Câu 4 trang 158 SGK Vật lí 12. Phát biểu nội dung của giả...
Nêu lên vai trò quan trọng của tình cảm trong thơ, Lê Quý Đôn cho rằng: “Thơ phát khởi từ trong lòng người ta...
Nghị luận văn học lớp 12 - Nêu lên vai trò quan trọng của tình cảm trong thơ. Lê Quý Đôn cho rằng: “Thơ...
Soạn bài Tuyên ngôn độc lập (tiếp theo) trang 38 Văn 12 tập 1 – Văn lớp 12
Tuyên ngôn độc lập (tiếp theo) - Soạn bài Tuyên ngôn độc lập (tiếp theo) trang 38 SGK Ngữ văn 12 tập 1. Phần...
Bài 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6 trang 55 SBT Vật Lý 12: Chọn phát biểu đúng.Một dòng điện một
Chọn phát biểu đúng.Một dòng điện một chiều không đổi chạy trong một dây kim loại thẳng. Xung quanh dây dẫn. Bài 21.1, 21.2,...
Bài 2 – Trang 15 – SGK Hóa 12, Phát biểu sau đây là đúng (Đ) hay sai (S) ?
Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp - Bài 2 - Trang 15 - SGK Hóa học 12. Phát biểu...