SBT Toán lớp 12

Trang chủ Lớp 12 SBT Toán lớp 12
Giải sách bài tập toán 12 - SBT Toán Giải Tích, Hình học lớp 12 trên Baitapsgk.com

Sách Toán Giải tích 12 

Chương 1: Ứng dụng đạo hàm về khảo sát hàm số Chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ và hàm số Logarit Chương 3: Nguyên hàm- tích phân và ứng dụng Chương 4: Số phức
Bài tập trắc nghiệm trang 187, 188 SBT Giải tích 12: Tìm khẳng định sai trong các khẳng định
1. Hàm số nào dưới đây không là nguyên hàm của hàm số  \(f\left( x \right) = {{x\left( {2 + x} \right)} \over {{{\left( {x + 1} \right)}^2}}}?\)
Bài tập trắc nghiệm trang 134, 135 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12: Đạo hàm của hàm số y = x(lnx – 1)
1. Nếu \({a^{{{\sqrt 3 } \over 3}}} > {a^{{{\sqrt 2 } \over 2}}}\) và \({\log _b}{3 \over 4} < {\log _b}{4 \over 5}\) thì:

Quảng cáo
Bài 3.68 trang 134 sách bài tập – Hình học 12: Trong không gian Oxyz, cho bốn điểm A(6; -2; 3), B(0; 1; 6),...
Tâm I(x, y, z) của (S) có tọa độ là nghiệm của hệ phương trình
Bài 3.69 trang 134 sách bài tập (SBT) – Hình học 12: Trong không gian Oxyz, cho bốn điểm A(1; 0; 0), B(0; 1;...
Trong không gian Oxyz, cho bốn điểm   A(1; 0; 0),  B(0; 1; 0), C(0; 0; 1) và D(1; 1; 0).
Bài 3.70 trang 134 sách bài tập – Hình học 12: Cho hai đường thẳng
Cho hai đường thẳng   \({\Delta _1}:{x \over 2} = {{y + 2} \over 3} = {z \over 4}\)  và \({\Delta _2}:\left\{ {\matrix{{x = 1 + t} \cr {y = 2 + t} \cr {z = 1 + 2t} \cr} } \right.\
Bài 3.63 trang 133 sách bài tập – Hình học 12: Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A, B, C
Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A(1; 0; 0), B(1; 1; 1), \(C({1 \over 3};{1 \over 3};{1 \over 3})\)

Luyện tập

Bài 1 trang 30 SGK Hình học 12 Nâng cao, Cho tứ diện ABCD có thể tích bằng V. Gọi B' và D' lần...
Cho tứ diện ABCD có thể tích bằng V. Gọi B' và D' lần lượt là trung điểm của AB và AD. Mặt phắng...
Nghị luận xã hội về đức tính khiêm tốn, Trong xã hội hiện nay, chúng ta cần phải trang bị cho mình những hành...
Nghị luận xã hội lớp 12 - Nghị luận xã hội về đức tính khiêm tốn. Trong xã hội hiện nay, chúng ta cần...
Phân tích hình tượng nhân vật bà cụ Tứ trong tác phẩm “Vợ nhặt” của Kim Lân, Tác phẩm “Vợ nhặt” của Kim Lân...
Vợ nhặt - Kim Lân - Phân tích hình tượng nhân vật bà cụ Tứ trong tác phẩm “Vợ nhặt” của Kim Lân. Tác...
Bài 4, 5, 6 trang 102 Sinh 12, Bài 4. Cho một cây đậu Hà Lan có kiểu gen dị hợp tử quy định...
Bài 23. Ôn tập phần di truyền học - Bài 4, 5, 6 trang 102 SGK Sinh 12. Bài 4. Cho một cây đậu...
Bài 40 trang 125 SBT Hình 12 Nâng Cao: Viết phương trình mạt phẳng đi qua điểm
Viết phương trình mạt phẳng đi qua điểm . Bài 40 trang 125 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao - Bài...