SBT Toán lớp 12

Trang chủ Lớp 12 SBT Toán lớp 12
Giải sách bài tập toán 12 - SBT Toán Giải Tích, Hình học lớp 12 trên Baitapsgk.com

Sách Toán Giải tích 12 

Chương 1: Ứng dụng đạo hàm về khảo sát hàm số Chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ và hàm số Logarit Chương 3: Nguyên hàm- tích phân và ứng dụng Chương 4: Số phức

Bài tập trắc nghiệm trang 187, 188 SBT Giải tích 12: 3. Tìm khẳng định sai trong các khẳng...
A. \({{{x^2} + x – 1} \over {x + 1}}\)                                      B. \({{{x^2} – x – 1} \over {x + 1}}\) ...
Bài tập trắc nghiệm trang 134, 135 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12: Đạo hàm của hàm số...
A. 0 < a < 1, b > 1                           B. 0 < a < 1, 0 < b < 1...
Đề 3 trang 135 SBT Hình học 12: Trong không gian Oxyz cho bốn điểm A(2; 4; -1),B(1; 4;...
Trong không gian Oxyz cho bốn điểm A(2; 4; -1),B(1; 4; -1),C(2; 4; 3), D(2; 2; -1)....
Đề 1 trang 135 SBT Hình học 12: Cho bốn điểm A(1;1; 1), B(2; 2; 1), C(1; 2; 2),...
Cho mặt phẳng \((\alpha )\) có phương trình tổng quát: \(2x + y – z – 6 = 0.\)...
Đề 2 trang 135 Sách bài tập Hình học 12: Cho hình hộp chữ nhật OAIB.CEDF có tọa độ...
Cho hình hộp chữ nhật OAIB.CEDF có tọa độ các đỉnh là A(3; 0 ; 0), B(0; 4; 0), C(0; 0; 5) và O(0; 0 ;0)....
Bài 3.70 trang 134 sách bài tập – Hình học 12: Cho hai đường thẳng
a) Viết phương trình mặt phẳng \((\alpha )\) chứa \({\Delta _1}\) và song song với \({\Delta _2}\)...
Bài 3.63 trang 133 sách bài tập – Hình học 12: Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A,...
a) Viết phương trình tổng quát  của mặt phẳng \((\alpha )\) đi qua O và vuông góc với OC....

Luyện tập

Bài 26 trang 9 Sách bài tập hình học lớp 12 nâng cao: Cho khối hộp
Cho khối hộp . Bài 26 trang 9 Sách bài tập hình học lớp 12 nâng cao - Bài 4. Thể tích của khối...
Luôn luôn hi vọng, không bao giờ được tuyệt vọng. Đó là bản chất của người có tâm hồn lớn . (G.FIobe) Anh (chị)...
Nghị luận xã hội lớp 12 - Luôn luôn hi vọng, không bao giờ được tuyệt vọng. Đó là bản chất của người có...
Hãy chọn những sự kiện tiêu biểu của thời kì Chiến tranh lạnh
Hãy chọn những sự kiện tiêu biểu của thời kì Chiến tranh lạnh. Những sự kiện tiêu biểu của thời kì Chiến tranh lạnh....
Bài 2: Qua hai nhân vật Mị và A Phủ, hãy nêu giá trị hiện thực và nhân đạo của tác phẩm Vợ chồng...
Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài - Bài 2: Qua hai nhân vật Mị và A Phủ, hãy nêu giá trị hiện thực...
Câu C3 trang 227 SGK Lý 12 Nâng cao, Giải thích tại sao
Bài 44. Thuyết lượng tử ánh sáng. Lưỡng tính sóng - hạt của ánh sáng - Câu C3 trang 227 SGK Vật Lý 12...