SBT Toán lớp 12

Trang chủ Lớp 12 SBT Toán lớp 12
Giải sách bài tập toán 12 - SBT Toán Giải Tích, Hình học lớp 12 trên Baitapsgk.com

Sách Toán Giải tích 12 

Chương 1: Ứng dụng đạo hàm về khảo sát hàm số Chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ và hàm số Logarit Chương 3: Nguyên hàm- tích phân và ứng dụng Chương 4: Số phức
Bài tập trắc nghiệm trang 187, 188 SBT Giải tích 12: Tìm khẳng định sai trong các khẳng định
1. Hàm số nào dưới đây không là nguyên hàm của hàm số  \(f\left( x \right) = {{x\left( {2 + x} \right)} \over {{{\left( {x + 1} \right)}^2}}}?\)
Bài tập trắc nghiệm trang 134, 135 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12: Đạo hàm của hàm số y = x(lnx – 1)
1. Nếu \({a^{{{\sqrt 3 } \over 3}}} > {a^{{{\sqrt 2 } \over 2}}}\) và \({\log _b}{3 \over 4} < {\log _b}{4 \over 5}\) thì:

Quảng cáo
Bài 3.68 trang 134 sách bài tập – Hình học 12: Trong không gian Oxyz, cho bốn điểm A(6; -2; 3), B(0; 1; 6),...
Tâm I(x, y, z) của (S) có tọa độ là nghiệm của hệ phương trình
Bài 3.69 trang 134 sách bài tập (SBT) – Hình học 12: Trong không gian Oxyz, cho bốn điểm A(1; 0; 0), B(0; 1;...
Trong không gian Oxyz, cho bốn điểm   A(1; 0; 0),  B(0; 1; 0), C(0; 0; 1) và D(1; 1; 0).
Bài 3.70 trang 134 sách bài tập – Hình học 12: Cho hai đường thẳng
Cho hai đường thẳng   \({\Delta _1}:{x \over 2} = {{y + 2} \over 3} = {z \over 4}\)  và \({\Delta _2}:\left\{ {\matrix{{x = 1 + t} \cr {y = 2 + t} \cr {z = 1 + 2t} \cr} } \right.\
Bài 3.63 trang 133 sách bài tập – Hình học 12: Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A, B, C
Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A(1; 0; 0), B(1; 1; 1), \(C({1 \over 3};{1 \over 3};{1 \over 3})\)

Luyện tập

Bài 2 SGK trang 125 hoá học 12 nâng cao, a. Chất nào sau đây có thể oxi hóa Zn
Bài 21. Luyện tập tính chất của kim loại - Bài 2 SGK trang 125 hoá học 12 nâng cao. a. Chất nào...
Sức sống mãnh liệt của con người Việt Nam qua văn học, Không hiểu vì sao mỗi lần nghĩ đến đất nước và con...
Nghị luận văn học lớp 12 - Sức sống mãnh liệt của con người Việt Nam qua văn học. Không hiểu vì sao mỗi...
Cảm nhận vẻ đẹp của đoạn thơ sau đây trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng: “Doanh trạiđong đưa”, Đề bài: Cảm nhận...
Tây Tiến - Quang Dũng - Cảm nhận vẻ đẹp của đoạn thơ sau đây trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng: "Doanh...
Bài 2.15 trang 63 sách bài tập (SBT) – Hình học 12: Xác định tâm O và bán kính r của mặt cầu đi...
Xác định tâm O và bán kính r của mặt cầu đi qua 5 điểm A, A’ , M , M’, M1 . Tính...
Bài 4.9 trang 29 Sách bài tập Hóa lớp 12 Nâng cao: Viết các phương trình hoá học của phản ứng đepolime
Viết các phương trình hoá học của phản ứng đepolime hoá các polime sau tạo thành các monome:. Bài 4.9 trang 29 Sách bài...