SBT Toán lớp 12

Trang chủ Lớp 12 SBT Toán lớp 12
Giải sách bài tập toán 12 - SBT Toán Giải Tích, Hình học lớp 12 trên Baitapsgk.com

Sách Toán Giải tích 12 

Chương 1: Ứng dụng đạo hàm về khảo sát hàm số Chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ và hàm số Logarit Chương 3: Nguyên hàm- tích phân và ứng dụng Chương 4: Số phức
Bài tập trắc nghiệm trang 187, 188 SBT Giải tích 12: Tìm khẳng định sai trong các khẳng định
1. Hàm số nào dưới đây không là nguyên hàm của hàm số  \(f\left( x \right) = {{x\left( {2 + x} \right)} \over {{{\left( {x + 1} \right)}^2}}}?\)
Bài tập trắc nghiệm trang 134, 135 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12: Đạo hàm của hàm số y = x(lnx – 1)
1. Nếu \({a^{{{\sqrt 3 } \over 3}}} > {a^{{{\sqrt 2 } \over 2}}}\) và \({\log _b}{3 \over 4} < {\log _b}{4 \over 5}\) thì:

Quảng cáo
Bài 3.68 trang 134 sách bài tập – Hình học 12: Trong không gian Oxyz, cho bốn điểm A(6; -2; 3), B(0; 1; 6),...
Tâm I(x, y, z) của (S) có tọa độ là nghiệm của hệ phương trình
Bài 3.69 trang 134 sách bài tập (SBT) – Hình học 12: Trong không gian Oxyz, cho bốn điểm A(1; 0; 0), B(0; 1;...
Trong không gian Oxyz, cho bốn điểm   A(1; 0; 0),  B(0; 1; 0), C(0; 0; 1) và D(1; 1; 0).
Bài 3.70 trang 134 sách bài tập – Hình học 12: Cho hai đường thẳng
Cho hai đường thẳng   \({\Delta _1}:{x \over 2} = {{y + 2} \over 3} = {z \over 4}\)  và \({\Delta _2}:\left\{ {\matrix{{x = 1 + t} \cr {y = 2 + t} \cr {z = 1 + 2t} \cr} } \right.\
Bài 3.63 trang 133 sách bài tập – Hình học 12: Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A, B, C
Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A(1; 0; 0), B(1; 1; 1), \(C({1 \over 3};{1 \over 3};{1 \over 3})\)

Luyện tập

Câu 2.116 trang 89 Sách BT Giải Tích 12 nâng cao: Giải các hệ phương trình sau
Giải các hệ phương trình sau . Câu 2.116 trang 89 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao - Bài 8. Phương trình...
Phân tích các nhân vật trong Vợ nhặt của Kim Lân, Nạn đói khủng khiếp và dữ dội năm 1945 đã hằn in trong...
Vợ nhặt - Kim Lân - Phân tích các nhân vật trong Vợ nhặt của Kim Lân. Nạn đói khủng khiếp và dữ dội...
Bài 3 trang 145 – Hóa 12, Ngâm một đinh sắt nặng 4 gam trong dung dịch
Hợp chất của sắt - Bài 3 - Trang 145 - SGK Hóa học 12. Ngâm một đinh sắt nặng 4 gam trong dung...
Anh (chị) suy nghĩ về hiện tượng mà câu tục ngữ đã phản ánh Tháng giêng, ăn nghiêng bồ thóc, “Tháng giêng là tháng...
- Anh (chị) suy nghĩ về hiện tượng mà câu tục ngữ đã phản ánh Tháng giêng, ăn nghiêng bồ thóc. "Tháng giêng...
Phân tích hình tượng sóng trong bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh: Xuân Quỳnh là một trong những nhà thơ nữ khá nổi tiếng
Sóng - Xuân Quỳnh - Phân tích hình tượng sóng trong bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh_bài 1. 1. Xuân Quỳnh là một trong...