SBT Toán lớp 12

Trang chủ Lớp 12 SBT Toán lớp 12
Giải sách bài tập toán 12 - SBT Toán Giải Tích, Hình học lớp 12 trên Baitapsgk.com

Sách Toán Giải tích 12 

Chương 1: Ứng dụng đạo hàm về khảo sát hàm số Chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ và hàm số Logarit Chương 3: Nguyên hàm- tích phân và ứng dụng Chương 4: Số phức

Bài tập trắc nghiệm trang 187, 188 SBT Giải tích 12: 3. Tìm khẳng định sai trong các khẳng...

3. Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau. Bài tập trắc nghiệm trang 187, 188 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12 –

Bài tập trắc nghiệm trang 134, 135 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12: Đạo hàm của hàm số...

Đạo hàm của hàm số y = x(lnx – 1) là. Bài tập trắc nghiệm trang 134, 135 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

Đề 3 trang 135 SBT Hình học 12: Trong không gian Oxyz cho bốn điểm A(2; 4; -1),B(1; 4;...

Trong không gian Oxyz cho bốn điểm A(2; 4; -1),B(1; 4; -1),C(2; 4; 3), D(2; 2; -1).. Đề 3 trang 135 Sách bài tập (SBT)

Đề 1 trang 135 SBT Hình học 12: Cho bốn điểm A(1;1; 1), B(2; 2; 1), C(1; 2; 2),...

Cho bốn điểm A(1;1; 1), B(2; 2; 1), C(1; 2; 2), D(2; 1; 2). a) Chứng minh AB và CD chéo nhau.. Đề 1 trang

Đề 2 trang 135 Sách bài tập Hình học 12: Cho hình hộp chữ nhật OAIB.CEDF có tọa độ...

Cho hình hộp chữ nhật OAIB.CEDF có tọa độ các đỉnh là A(3; 0 ; 0), B(0; 4; 0), C(0; 0; 5) và O(0; 0

Bài 3.71 trang 134 sách bài tập (SBT) – Hình học 12: Trong không gian Oxyz, cho điểm D(-3;...

Trong không gian Oxyz, cho điểm D(-3; 1 ; 2) và mặt phẳng đi qua ba điểm A(1; 0; 11), B(0; 1; 10), C(1; 1;

Bài 3.68 trang 134 sách bài tập – Hình học 12: Trong không gian Oxyz, cho bốn điểm A(6;...

Trong không gian Oxyz, cho bốn điểm A(6; -2; 3), B(0; 1; 6), C(2; 0 ; -1), D(4; 1; 0). Gọi (S) là mặt cầu

Bài 3.69 trang 134 sách bài tập (SBT) – Hình học 12: Trong không gian Oxyz, cho bốn điểm...

Trong không gian Oxyz, cho bốn điểm A(1; 0; 0), B(0; 1; 0), C(0; 0; 1) và D(1; 1; 0). . Bài 3.69 trang 134

Bài 3.70 trang 134 sách bài tập – Hình học 12: Cho hai đường thẳng

Cho hai đường thẳng . Bài 3.70 trang 134 sách bài tập (SBT) – Hình học 12 – ĐỀ TOÁN TỔNG HỢP – CHƯƠNG III

Bài 3.63 trang 133 sách bài tập – Hình học 12: Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A,...

Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A, B, C. Bài 3.63 trang 133 sách bài tập (SBT) – Hình học 12 – ĐỀ TOÁN

Luyện tập

Quan sát hình 6, xác định các cánh cung núi và nêu nhận xét về độ cao địa hình của vùng.
Đất nước nhiều đồi núi - Quan sát hình 6, xác định các cánh cung núi và nêu nhận xét về độ cao địa...
Bài 23 Trang 162 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao, Tính trong các trường hợp sau:
Tính trong các trường hợp sau. Bài 23 Trang 162 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao - Bài 4. Một số...
Bài 1, 2, 3 trang 132 SGK Sinh 12, Bài 1.Từ một loài sinh vật không có sự cách li về mặt sách Địa...
Bài 30. Quá trình hình thành loài (tiếp theo) - Bài 1, 2, 3 trang 132 SGK Sinh 12. Bài 1.Từ một loài sinh...
Bài 2.34 trang 125 Sách bài tập Giải tích 12: Giải các phương trình sau bằng phương pháp đồ
Giải các phương trình sau bằng phương pháp đồ thị. Bài 2.34 trang 125 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12 - Bài 5....
Bài 6.16 trang 56 sách bài tập Hóa 12: Viết phương trình Hóa của các phản ứng hoàn thành chuỗi chuyển hoá
Viết phương trình hoá học của các phản ứng hoàn thành chuỗi chuyển hoá sau . Bài 6.16 trang 56 sách bài tập (SBT)...