Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 4 trang 10 Hình học 12: b

Câu hỏi 4 trang 10 Hình học 12: b...

Câu hỏi 4 trang 10 SGK Hình học 12. Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Chứng minh rằng hai lăng trụ ABD.A’B’D’ và BCD.B’C’D’ bằng nhau.. Bài 1. Khái niệm về khối đa diện

Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Chứng minh rằng hai lăng trụ ABD.A’B’D’ và BCD.B’C’D’ bằng nhau.

Quảng cáo

b

Phép đối xứng qua mặt phẳng (BDD’B’) biến lăng trụ ABD.A’B’D’ thành BCD.B’C’D’

⇒ hai lăng trụ ABD.A’B’D’ và BCD.B’C’D’ bằng nhau.

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 12