Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 2 trang 6 Hình học 12: Kể tên các mặt...

Câu hỏi 2 trang 6 Hình học 12: Kể tên các mặt của hình lăng trụ ABCDE.A’B’C’D’E’ và hình chóp S.ABCDE (h.1.4 )....

Câu hỏi 2 trang 6 SGK Hình học 12. Bài 1. Khái niệm về khối đa diện

Kể tên các mặt của hình lăng trụ ABCDE.A’B’C’D’E’ và hình chóp S.ABCDE (h.1.4 ).

Quảng cáo

– Các mặt của hình lăng trụ ABCDE.A’B’C’D’E’là: ABB’A’, BCC’B’, CDD’C’, DEE’D’, EAA’E’, ABCDE, A’B’C’D’E’

– Các mặt của hình chóp S.ABCDE là: SAB, SBC, SCD, SDE, SAE, ABCDE

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 12