Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 3 trang 8 SGK Hình học 12: Bài 1. Khái...

Câu hỏi 3 trang 8 SGK Hình học 12: Bài 1. Khái niệm về khối đa diện...

Câu hỏi 3 trang 8 SGK Hình học 12. Hình đa diện có tính chất: Mỗi cạnh của đa giác nào cũng là cạnh chung của đúng hai đa giác. Bài 1. Khái niệm về khối đa diện

Giải thích tại sao hình 1.8c không phải là một khối đa diện?

Quảng cáo

Hình đa diện có tính chất: Mỗi cạnh của đa giác nào cũng là cạnh chung của đúng hai đa giác

Nhưng hình 1.8c có cạnh AB là cạnh chung có 4 đa giác (không thỏa mãn t/c)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 12