Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 4.6 trang 25 SBT Lý 12 Nâng cao: Một nam châm...

Câu 4.6 trang 25 SBT Lý 12 Nâng cao: Một nam châm thẳng đang chuyển động với vận tốc, nó tạo ra xung...

Một nam châm thẳng đang chuyển động với vận tốc , nó tạo ra xung quanh một từ trường có các đường sức từ như hình 4.1. Hãy vẽ các đường sức của điện trường ở gần hai cực nam châm.. Câu 4.6 trang 25 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG IV: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ

Một nam châm thẳng đang chuyển động với vận tốc \(\overrightarrow v \), nó tạo ra xung quanh một từ trường \(\overrightarrow B \) có các đường sức từ như hình 4.1. Hãy vẽ các đường sức của điện trường \(\overrightarrow E \) ở gần hai cực nam châm.

Quảng cáo

Giải

Từ chiều chuyển động của nam châm, suy ra sự tăng hay giảm từ thông qua các vòng dây tưởng tượng ở gần hai đầu nam châm.

Vận dụng định luật cảm ứng điện từ có thể suy ra chiều của đường sức điện trường \(\overrightarrow E \) như hình 4.1G.

Quảng cáo