Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 6.14 trang 39 SBT Lý 12 Nâng cao: Điều nào sau...

Câu 6.14 trang 39 SBT Lý 12 Nâng cao: Điều nào sau đây là sai khi nói về quang phổ liên tục...

Điều nào sau đây là sai khi nói về quang phổ liên tục ?. Câu 6.14 trang 39 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG VI: SÓNG ÁNH SÁNG

Điều nào sau đây là sai khi nói về quang phổ liên tục ?

A. Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng.

Quảng cáo

B. Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng .

C. Quang phổ liên tục là những vạch màu riêng biệt biểu hiện trên một nền tối.

D. Quang phổ liên tục do các vật rắn, lỏng hoặc khí ở áp suất lớn khi bị nung nóng phát ra.

Giải

Chọn đáp án C

Quảng cáo