Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 6.16 trang 40 SBT Lý 12 Nâng cao: Phát biểu nào...

Câu 6.16 trang 40 SBT Lý 12 Nâng cao: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quang phổ vạch hấp thụ...

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quang phổ vạch hấp thụ ?. Câu 6.16 trang 40 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG VI: SÓNG ÁNH SÁNG

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quang phổ vạch hấp thụ ?

A. Quang phổ vạch của Mặt trời mà ta thu được trên Trái đất là quang phổ vạch hấp thụ.

Quảng cáo

B. Quang phổ vạch hấp thụ có thể do các vật rắn ở nhiệt độ cao phát sáng phát ra.

C. Quang phổ vạch hấp thụ có thể do các chất lỏng ở nhiệt độ thấp phát sáng phát ra.

D. Quang phổ vạch hấp thụ có thể do chất khí ở nhiệt độ cao phát ra.

 Giải

Chọn đáp án A

Quảng cáo