Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 6.18 trang 40 SBT Lý 12 Nâng cao: Phát biểu nào...

Câu 6.18 trang 40 SBT Lý 12 Nâng cao: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về phân tích quang phổ...

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về phân tích quang phổ ?. Câu 6.18 trang 40 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG VI: SÓNG ÁNH SÁNG

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về phân tích quang phổ ?

A. Phân tích quang phổ là phép phân tích ánh sáng trắng thành các thành phần đơn sắc.

Quảng cáo

B. Phân tích quang phổ là phương pháp vật lí dùng để xác định thành phần hóa học của một chất dựa vào việc nghiên cứu quang phổ của ánh sáng do chất ấy phát ra hoặc hấp thụ.

C. Phân tích quang phổ không cho biết được nhiệt độ của các vật ở rất xa.

D. Phân tích quang phổ không cho biết hàm lượng của các chất.

Giải

Chọn đáp án B

Quảng cáo