Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 6.22 trang 41 Sách bài tập Lý 12 Nâng cao: Bức...

Câu 6.22 trang 41 Sách bài tập Lý 12 Nâng cao: Bức xạ có bước sóng trong khoảng từ đến thuộc loại nào trong các...

Bức xạ có bước sóng trong khoảng từ đến thuộc loại nào trong các loại sóng nêu dưới đây ?. Câu 6.22 trang 41 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG VI: SÓNG ÁNH SÁNG

Bức xạ có bước sóng trong khoảng từ \({10^{ – 9}}\,\,m\) đến \(3,{8.10^{ – 7}}\,\,m\) thuộc loại nào trong các loại sóng nêu dưới đây ?

A. Tia X 

Quảng cáo

B. Tia hồng ngoại

C. Tia tử ngoại

D. Ánh sáng nhìn thấy

Giải

Chọn đáp án C

Quảng cáo