Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 7.15 trang 50 SBT Lý 12 Nâng cao: Giới hạn quang...

Câu 7.15 trang 50 SBT Lý 12 Nâng cao: Giới hạn quang điện của nilen là 248 nm, thì công thoát của...

Giới hạn quang điện của nilen là 248 nm, thì công thoát của electron khỏi niken là ?. Câu 7.15 trang 50 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG VII: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Giới hạn quang điện của niken là 248 nm, thì công thoát của electron khỏi niken là ?

Quảng cáo

A. \(5,0\,\,eV\)              B. \(50\,\,eV\)              

C. \(5,5\,\,eV\)              D. \(0,5\,\,eV\)

Giải

Chọn đáp án A

Quảng cáo