Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 9.4 trang 55 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao:...

Câu 9.4 trang 55 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao: Điều nào sau đây là sai khi nói về tia ?...

Điều nào sau đây là sai khi nói về tia ?. Câu 9.4 trang 55 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG IX: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

Điều nào sau đây là sai khi nói về tia \({\beta ^ + }\)?

A. Hạt \({\beta ^ + }\) có cùng khối lượng với electron nhưng mang một điện tích nguyên tố dương

Quảng cáo

B. Tia \({\beta ^ + }\)có tầm bay ngắn hơn so với tia \(\alpha \)

C. Tia \({\beta ^ + }\)có  khả năng đâm xuyên rất mạnh, giống như tia Rơn-ghen

D. Tia \({\beta ^ + }\)bị lệch đường di chuyển trong điện trường nhiều hơn tia \({\beta ^ – }\)

Chọn đáp án A

Quảng cáo