Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 9.3 trang 55 SBT Lý 12 Nâng cao: Điều nào sau...

Câu 9.3 trang 55 SBT Lý 12 Nâng cao: Điều nào sau đây là sai khi nói về tia ?...

Điều nào sau đây là sai khi nói về tia ?. Câu 9.3 trang 55 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG IX: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

Điều nào sau đây là sai khi nói về tia \({\beta ^ – }\)?

A. Hạt \({\beta ^ – }\) thực chất là electron

Quảng cáo

B. Trong điện trường, tia \({\beta ^ – }\) bị lệch về  phía bản dương của tụ điện và lệch nhiều hơn so với tia \(\alpha \)

C. Tia \({\beta ^ – }\)có thể xuyên qua một tấm chì dày cỡ xentimet

D. Tia \({\beta ^ – }\)có khả năng ion hóa chất khí kém hơn tia \(\alpha \)

Chọn đáp án C

Quảng cáo