SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 12 - Chân trời sáng tạo Bản 2

Trang chủ Lớp 12 SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 12 - Chân trời sáng tạo Bản 2

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 12 - Chân trời sáng tạo Bản 2 trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 12 - Chân trời sáng tạo Bản 2.

Mới cập nhật

Hoạt động 8. Đánh giá kết quả trải nghiệm trang 86 Hoạt động trải nghiệm 12 Chân trời sáng tạo Bản 2: Lựa chọn...
HS tự đánh giá các mức độ mình đạt được trong việc thực hiện các mục tiêu của chủ đề. Giải chi tiết...
Hoạt động 7. Sẵn sàng bước vào thế giới nghề nghiệp, tham gia và hoà nhập với lực lượng lao động xã hội trang...
Xác định mục tiêu phù hợp với bản thân. Giải CH 1, CH 2, CH 3 - Hoạt động 7. Sẵn sàng bước...
Hoạt động 6. Rèn luyện một số phẩm chất, năng lực phù hợp với nghề định lựa chọn và có thể chuyển đổi nghề...
Ví dụ. Giải và trình bày phương pháp giải CH 1, CH 2, CH 3, CH 4, CH 5, CH 6 - Hoạt...
Hoạt động 5. Chuẩn bị tâm lý thích ứng với môi trường học tập hoặc làm việc trong tương lai trang 82, 83 Hoạt...
Chủ động tìm hiểu những thay đổi của môi trường học tập và cuộc sống. Gợi ý giải CH 1, CH 2, CH...
Hoạt động 4. Quyết định lựa chọn nghề, nhóm nghề hoặc lựa chọn ngành học, trường học trang 81, 82 Hoạt động trải nghiệm...
Năng lực. Lời giải bài tập, câu hỏi CH 1, CH 2 - Hoạt động 4. Quyết định lựa chọn nghề, nhóm nghề...
Hoạt động 3. Tham khảo ý kiến của gia đình, thầy cô, chuyên gia làm cơ sở cho việc chọn hướng học tập nghề...
Gia đình. Hướng dẫn cách giải/trả lời CH 1, CH 2, CH 3 - Hoạt động 3. Tham khảo ý kiến của gia...
Hoạt động 2. Đánh giá sự phù hợp của nghề với khả năng và sở thích của bản thân trang 80 Hoạt động trải...
Tên nghề: . . . Trả lời CH 1, CH 2 - Hoạt động 2. Đánh giá sự phù hợp của nghề với...
Hoạt động 1. Xác định những phẩm chất, năng lực, hứng thú, sở trường của bản thân phù hợp với ngành, nghề lựa chọn...
HS liên hệ bản thân để thực hiện bài tập. Trả lời CH 1, CH 2, CH 3, CH 4 - Hoạt động...
Hoạt động 7. Đánh giá kết quả trải nghiệm trang 76 Hoạt động trải nghiệm 12 Chân trời sáng tạo Bản 2: Lựa chọn...
HS tự đánh giá các mức độ mình đạt được trong việc thực hiện các mục tiêu của chủ đề. Giải và trình...
Hoạt động 6. Phân tích, xử lý thông tin nghề nghiệp và thông tin về các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục...
Tên nghề và những công việc đặc thù của nghề. Giải và trình bày phương pháp giải CH 1, CH 2, CH 3,...