SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 12 - Chân trời sáng tạo Bản 1

Trang chủ Lớp 12 SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 12 - Chân trời sáng tạo Bản 1

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 12 - Chân trời sáng tạo Bản 1 trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 12 - Chân trời sáng tạo Bản 1.

Mới cập nhật

Nhiệm vụ 7. Tự đánh giá trang 91, 92 Hoạt động trải nghiệm 12 Chân trời sáng tạo Bản 1: Đánh giá mức độ...
HS tự đánh giá các mức độ mình đạt được trong việc thực hiện các mục tiêu của chủ đề. Trả lời CH...
Nhiệm vụ 6. Tuyên truyền các biện pháp bảo vệ thế giới động vật, thực vật và ý nghĩa của cảnh quan thiên nhiên,...
Biện pháp bảo vệ thế giới động vật, thực vật. Phân tích và giải CH 1, CH 2, CH 3, CH 4 -...
Nhiệm vụ 5. Đề xuất và thực hiện các giải pháp tích cực, sáng tạo trong việc bảo tổn cảnh quan thiên nhiên trang...
Phát động phong trào "Chủ nhật xanh” tới người dân địa phương. Phân tích và lời giải CH 1, CH 2, CH 3...
Nhiệm vụ 4. Đánh giá thực trạng bảo tồn danh lam thắng cảnh ở địa phương trang 87, 88 Hoạt động trải nghiệm 12...
Tên danh lam thắng cảnh: . . . Phân tích và lời giải CH 1, CH 2, CH 3 - Nhiệm vụ 4....
Nhiệm vụ 3. Nhận xét, đánh giá hành vi, việc làm của cá nhân, tổ chức trong việc bảo tồn thế giới tự nhiên...
Tên tổ chức hoặc cá nhân. Hướng dẫn trả lời CH 1, CH 2, CH 3 - Nhiệm vụ 3. Nhận xét, đánh...
Nhiệm vụ 2. Lập và thực hiện kế hoạch khảo sát thực trạng thế giới động vật, thực vật và bảo vệ thế giới...
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG A. Trả lời CH 1, CH 2 - Nhiệm vụ 2. Lập và thực hiện kế hoạch khảo...
Nhiệm vụ 1. Nhận biết những việc làm bảo vệ thế giới động vật, thực vật và bảo tồn danh lam thắng cảnh trang...
Tuyên truyền bảo vệ động vật, thực vật. Phân tích và giải CH 1, CH 2, CH 3 - Nhiệm vụ 1. Nhận...
Câu hỏi 4 trang 90, 91 Hoạt động trải nghiệm 12 Chân trời sáng tạo Bản 1: Hành động chung tay gìn giữ cảnh...
Tên hoạt động. Gợi ý giải Câu hỏi 4 trang 90, 91 SGK Hoạt động trải nghiệm (HĐTN) lớp 12 Chân trời sáng...
Câu hỏi 3 trang 90 Hoạt động trải nghiệm 12 Chân trời sáng tạo Bản 1: Thực hiện tuyên truyền và báo cáo kết...
HS liên hệ thực tế để thực hiện tuyên truyền. Lời giải Câu hỏi 3 trang 90 SGK Hoạt động trải nghiệm (HĐTN)...
Câu hỏi 2 trang 89, 90 Hoạt động trải nghiệm 12 Chân trời sáng tạo Bản 1: Lập kế hoạch tuyên truyền bảo vệ...
Mục tiêu tuyên truyền: . . . Hướng dẫn giải Câu hỏi 2 trang 89, 90 SGK Hoạt động trải nghiệm (HĐTN) lớp...