Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Cánh diều Giải bài 3 trang 67 Toán 2 tập 1 Cánh diều: Điền...

Giải bài 3 trang 67 Toán 2 tập 1 Cánh diều: Điền số?...

Giải bài 3 trang 67 Toán 2 tập 1 Sách Cánh diều: Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

Câu hỏi: Số?

Giải: