Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Cánh diều Giải bài 4 trang 67 Toán 2 sách Cánh diều: Kiên và...

Giải bài 4 trang 67 Toán 2 sách Cánh diều: Kiên và Mai giúp bà nhặt trứng gà. Kiên nhặt được 35 quả...

Giải bài 4 trang 67 Toán 2 tập 1 Sách Cánh diều: Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

Câu hỏi: Kiên và Mai giúp bà nhặt trứng gà. Kiên nhặt được 35 quả, Mai nhặt được ít hơn Kiên 16 quả. Hỏi Mai nhặt được bao nhiêu quả trứng gà?

Giải:

Quảng cáo

Mai nhặt được số quả trứng gà là:

35 – 16 = 19 ( quả)

Đáp số: 19 quả trứng gà